Kurs ASR285

Gynekologisk vård och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning

9 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2025

Kursen övergripande mål är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom gynekologisk vård och postpartumvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i gynekologisk vård och postpartumvård, med fokus på kvinno- och familjeperspektiv
 • självständigt vårda kvinnor och friska nyfödda barn postpartum och identifiera avvikelser från normala förlopp
 • främja anknytning och ge stöd, trygghet och råd vid amning
 • bedöma och värdera amningskomplikationer och eventuella behov av alternativa uppfödningsmetoder
 • genomföra utredning och behandling av nyfödda barn med särskilda behov
 • under handledning vårda nyfödda barn och närstående som vårdas vid neonatalavdelning
 • använda medicinsk teknik inom barnmorskans ansvars- och verksamhetsområde på ett säkert sätt
 • identifiera ohälsa och sjukdomstillstånd inom gynekologisk verksamhet samt genomföra behandlingar inom poliklinisk och gynekologisk vård
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • aktivt delta i abortverksamhet och visa på självständighet i vården av kvinnor som söker och genomför abort inom sluten gynekologisk vård samt poliklinisk gynekologisk vård
 • tillämpa adekvat dokumentation, journalhantering och rapportering enligt gällande bestämmelser
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation med vårdtagare och medarbetare och visa på empatisk förmåga i bedömningar och tillämpning av kunskap mot bakgrund av patient och närståendes situation
 • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.
Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 15, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Karlstad
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad samt kurserna Profession, teori och metod, 7,5 hp, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 hp, Graviditet, förlossning och postpartumvård I, 7,5 hp och Graviditet, förlossning och postpartumvård II, 6 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KHL
Huvudområde:
Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig