Kurs ASR285

Gynekologisk vård och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning

9 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Kursen övergripande mål är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom gynekologisk vård och postpartumvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i gynekologisk vård och postpartumvård, med fokus på kvinno- och familjeperspektiv
 • självständigt vårda kvinnor och friska nyfödda barn postpartum och identifiera avvikelser från normala förlopp
 • främja anknytning och ge stöd, trygghet och råd vid amning
 • bedöma och värdera amningskomplikationer och eventuella behov av alternativa uppfödningsmetoder
 • genomföra utredning och behandling av nyfödda barn med särskilda behov
 • under handledning vårda nyfödda barn och närstående som vårdas vid neonatalavdelning
 • använda medicinsk teknik inom barnmorskans ansvars- och verksamhetsområde på ett säkert sätt
 • identifiera ohälsa och sjukdomstillstånd inom gynekologisk verksamhet samt genomföra behandlingar inom poliklinisk och gynekologisk vård
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • aktivt delta i abortverksamhet och visa på självständighet i vården av kvinnor som söker och genomför abort inom sluten gynekologisk vård samt poliklinisk gynekologisk vård
 • tillämpa adekvat dokumentation, journalhantering och rapportering enligt gällande bestämmelser
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation med vårdtagare och medarbetare och visa på empatisk förmåga i bedömningar och tillämpning av kunskap mot bakgrund av patient och närståendes situation
 • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 14, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Gävle
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad samt kurserna Profession, teori och metod, 7,5 hp, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 hp, Graviditet, förlossning och postpartumvård I, 7,5 hp och Graviditet, förlossning och postpartumvård II, 6 hp
Anmälningskod:
HDA-V3DHB
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig

Start vecka 35, 2023

Kursen övergripande mål är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom gynekologisk vård och postpartumvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i gynekologisk vård och postpartumvård, med fokus på kvinno- och familjeperspektiv
 • självständigt vårda kvinnor och friska nyfödda barn postpartum och identifiera avvikelser från normala förlopp
 • främja anknytning och ge stöd, trygghet och råd vid amning
 • bedöma och värdera amningskomplikationer och eventuella behov av alternativa uppfödningsmetoder
 • genomföra utredning och behandling av nyfödda barn med särskilda behov
 • under handledning vårda nyfödda barn och närstående som vårdas vid neonatalavdelning
 • använda medicinsk teknik inom barnmorskans ansvars- och verksamhetsområde på ett säkert sätt
 • identifiera ohälsa och sjukdomstillstånd inom gynekologisk verksamhet samt genomföra behandlingar inom poliklinisk och gynekologisk vård
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • aktivt delta i abortverksamhet och visa på självständighet i vården av kvinnor som söker och genomför abort inom sluten gynekologisk vård samt poliklinisk gynekologisk vård
 • tillämpa adekvat dokumentation, journalhantering och rapportering enligt gällande bestämmelser
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation med vårdtagare och medarbetare och visa på empatisk förmåga i bedömningar och tillämpning av kunskap mot bakgrund av patient och närståendes situation
 • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 46, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Karlstad
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad samt kurserna Profession, teori och metod, 7,5 hp, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 hp, Graviditet, förlossning och postpartumvård I, 7,5 hp och Graviditet, förlossning och postpartumvård II, 6 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EN2
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig