Kurs ASR24W

Forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • självständigt och systematiskt söka efter relevanta vetenskapliga artiklar för att identifiera forskningsområden och formulera frågor som är relevanta för forskning inom ämnesområdet
  • analysera kvaliteten på studier som genomförts med kvantitativa och kvalitativa metoder
  • tillämpa fördjupade färdigheter i utformningen av en vetenskaplig studie, generering av data och analys av kvalitativ och kvantitativ forskning
  • motivera etiska principer i olika forskningssituationer.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 45, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HLK
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Ulrika Byrskog