Kurs ASK289

Samhällsvetenskapliga metoder III - inriktning statsvetenskap

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Statsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt tillämpa samt presentera olika typer av komparativa metoder och analyser
  • problematisera och kritiskt förhålla sig till olika komparativa forskningsmetoder och analyser
  • självständigt identifiera och formulera vetenskapliga problem samt välja lämplig forskningsmetod
  • hantera forskningsetiska aspekter och överväganden.