Kurs ASK22M

Examensarbete för magisterexamen i statsvetenskap

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse inom ett avgränsat delområde av statsvetenskap, inbegripet fördjupade insikter i delområdets aktuella forskningsläge, faktiska tillämpningar och lämpliga metoder
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera en statsvetenskaplig problemställning, integrera och bedöma komplexa företeelser och frågeställningar kopplat till densamma, samt planera och med lämpliga metoder genomföra en småskalig men kvalificerad forskningsuppgift
  • visa förmåga att identifiera begränsningar vad gäller de egna slutsatserna samt identifiera fortsatta behov av kunskaper inom det aktuella delområdet
  • visa förmåga att inom delområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter i själva forskningsprocessen
  • försvara eget självständigt arbete samt kritiskt granska och värdera annat
    examensarbete med avseende på vetenskaplighet, innehåll och struktur samt
    som opponent leda en kritisk diskussion med respondent.
Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Minst 180 hp på grundnivå, varav 90 hp inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt Engelska 6. Dessutom minst 30 hp på avancerad nivå inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GKR
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Thomas Sedelius