Kurs ASA24L

Barn och ungas olika utvecklingsnivåer

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2022

Kursens övergripande mål är att den studerande under kursen ska tillägna sig fördjupade kunskaper om barn och ungas utvecklingsnivåer, om barns rättigheter, innebörden av barnperspektiv samt om samtal med barn och unga på olika nivåer i sin utveckling.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade kunskaper om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
  • visa kunskaper om barns rättigheter utifrån lagar och förordningar och FN:s konvention om barnets rättigheter
  • visa fördjupade kunskaper om relationen mellan barnperspektiv och barnets perspektiv
  • visa fördjupade kunskaper om anpassad kommunikation och samtal med såväl barn och unga som deras närstående.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • urskilja och kritiskt bearbeta teoretiska perspektiv om barn och ungas olika utvecklingsnivåer
  • kritiskt granska och analysera aktuell litteratur om barns rättigheter
  • kritiskt granska och analysera vetenskaplig litteratur om och teorier av relevans för kommunikation och samtal med barn och unga
  • tillämpa utvecklingsteoretiska perspektiv och evidensbaserad kunskap i relation till det individuella barnet eller ungdomen i sitt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt granska, sammanväga och värdera olika perspektiv på barn och ungas olika utvecklingsnivåer, perspektiv och rättigheter.
Startar och slutar:
vecka 45, 2022 - vecka 2, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i Socialt arbete, Social omsorg, Omvårdnad eller Psykologi, inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp
Anmälningskod:
HDA-H3BX2
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Eva Randell