Utbildningsprogram HRVPA

Magisterprogram i religionsvetenskap - Den heliga människan: religiositet i samtiden

En utbildning för dig som har stort intresse för religion och vill fördjupa dig ytterligare i ämnet.
60 högskolepoäng Avancerad nivå

Religion och dess uttryck i samhället

Är du intresserad av religionsvetenskap? Har du kanske läst det tidigare och vill fördjupa dig ytterligare i ämnet? Då är detta ett program för dig.

I utbildningen får du lära dig om nutida religiositet och hur den tar sig uttryck i samhället. Du får även veta mer om religionsvetenskapliga teoribildningar som kan beröra till exempel frågor om nya religiösa rörelser, filmens betydelse för formandet av den religiösa identiteten, kognitiva aspekter av religion, mänskliga rättigheter och djuretik.

Utbildningens innehåll

I programmet studerar du processer och mekanismer (av till exempel sociologisk, psykologisk, politisk och ekonomisk art) i samtida former av religiositet, religiösa rörelser och grupper och deras relation till omgivande kultur och samhälle.

I programmet ingår fyra obligatoriska kurser: "Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori och metod" (15 högskolepoäng), "Religion i samtiden: gränser, teman, begrepp" (7,5 högskolepoäng) och "Existentiell mening och medialisering: religiositet i populärkulturell kontext" (7,5 högskolepoäng). Programmet avslutas med ett examensarbete (15 högskolepoäng).

Studera nätbaserat

Programmet är en nätbaserad utbildning som vänder sig till dig som önskar studera nätbaserat via internet. Det gör det möjligt för dig att ta del av schemalagda föreläsningar på webben och med ljud, bild och text delta i digitala videokonferenser via din datorskärm oavsett var i landet du bor.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet leder inte till något specifikt yrke, men behovet av kunskap om religion är stort inom alla yrken där man arbetar med människor och samhällsfrågor, till exempel bland journalister, samhällsanalytiker av olika slag, lärare och inom människovårdande yrken. Du blir också formellt behörig att gå vidare till en forskarutbildning inom religionsvetenskap.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Filosofie magisterexamen med huvudområde Religionsvetenskap.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Mer om forskning inom kultur och samhälle

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig
Torsten Hylén