Utbyte mellan Dalarna och Gambia ökar kvaliteten i utbildningar

När lärare på Högskolan Dalarna fick uppdraget att kartlägga barnmorskeutbildningen på Gambias fem lärosäten synliggjordes flera utmaningar och behov men också möjligheten till ömsesidigt lärande. Planen var att genomföra fysiska utbyten - men så kom pandemin och de blev tvungna att tänka nytt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ulrika och Kerstin på besök i Gambia.
Innan pandemin var Ulrica och Kerstin på besök i Gambia för att kartlägga barnmorskeutbildningen. Bilden är tagen den 7 februari 2020.

– Efter ett antal år av globala samarbeten med bland annat Somalia och Bangladesh har vi lärt oss flexibilitet och anpassningsförmåga, säger Kerstin Erlandsson, docent och universitetslektor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna.

Lösningen var såklart att fortsätta utbytet genom att träffas digitalt, och en workshop genomfördes online under några dagar. Det medförde dock flera utmaningar eftersom samarbetet behöver ske över olika tidszoner och med stundtals bristfällig internetuppkoppling.

– Gambia drabbades av ett landstäckande internetavbrott på vår första workshopdag. Men vi var förberedda med att ha färdiga inspelningar också – det blev en räddare i nöden, säger Ulrika Byrskog, universitetslektor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna.

Efter dag ett fungerade uppkopplingen och utbytet kunde fortsätta digitalt. Samtidigt var det upp till 30 personer närvarande från Sverige, Gambia, och andra inbjudna från samarbetspartners i Somalia och Bangladesh. 

– Vi samlades alla tillsammans för genomgångar och delade erfarenheter från våra olika sammanhang, och arbetade däremellan med egna uppgifter. Detta pilot-försök med interdisciplinär workshop över fyra tidzoner blev uppskattat och vi konstaterade att det här gör vi gärna igen, säger Ulrika.

Studenter i centrum under pandemin

Under det digitala utbytet diskuterades en stor utmaning som samtliga länder delade: Hur stödjer vi studentens lärande under pandemin? Bristen på barnmorskor och sjuksköterskor är global och det är ett reellt problem att pandemin på många håll har satt stopp för klinisk utbildning.

– Vi diskuterade flera lösningar för att anpassa utbildningen till att kunna vara digital utan att tappa kvaliteten. Till exempel vikten av flexibilitet i lärandet, om utmaningsdrivet lärande, om studenter i centrum istället för läraren eller handledaren, och att vi på så sätt tillsammans kan finna lösningar med digitala möten och ny teknik, säger Kerstin, som även är programansvarig för barnmorskeprogrammet och mastersprogrammet i Global Sexual and Reproductive Health på Högskolan Dalarna.

Ett ömsesidigt lärande stärker utbildningarna

Med dessa utbyten ökar kvaliteten på barnmorskeutbildningarna, både i Gambia och hos oss på Högskolan Dalarna.

– Vi får fler perspektiv i undervisningen med ett långsiktigt och ömsesidigt samarbete mellan studenter och lärare i Gambia och Dalarna, säger Ulrika.

– När pandemin är över ser vi alla, lärare och studenter på grund- och avancerad nivå, fram emot att möta studerande och lärarkollegor från Gambia i korridorerna vid Högskolan Dalarna. Vi ser också fram emot att själva uppleva Gambias utbildnings- och sjukvårdssystem. Vi hoppas det här blir ett långvarigt utbyte över åtminstone åtta år. Det tar tid att bygga upp ett partnerskap och vi har börjat med framgång i detta med ett lyckat digitalt utbyte mitt i en pandemi, säger Kerstin.

Fakta

Vid World Health Assembly-mötet i Geneve våren 2019 efterfrågade en delegation från Gambias regering stöd från den svenska regeringen för att stärka barnmorskans kompetensområden i Gambia. Förfrågan gick till Högskolan Dalarna under hösten besökte en representant från Gambias regering Högskolan Dalarna. På av uppdrag av hälsoministeriet i Gambia och Högskolan Dalarna kartlade Ulrika Byrskog, Kerstin Erlandsson och Lillemor Vallin Eckhardt i februari 2020 situationen på Gambias fem lärosäten som bedriver barnmorskeutbildning. Ett första led i fortsatt samarbete blev ett Linnaeus-Palme utbytet mellan Högskolan Dalarna och School of Nursing and Midwifery, The Gambia College.

Utbildningar på Högskolan Dalarna

Barnmorskeprogrammet

Master’s Programme in Global Sexual and Reproductive Health

Sjuksköterskeprogrammet

Kontakt
Ulrika Byrskog
Universitetslektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv
Senast granskad:
Senast granskad: