Tryggare boende för äldre med smart teknik

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna leder projektet SAFEST, där forskare arbetar för att skapa smarta tekniska lösningar i hemmet. Syftet är att förebygga skador och främja trygghet för äldre.

– Många äldre personer vill bo kvar i sina hem så länge som möjligt och vårt arbete fokuserar på att anpassa och utrusta bostäder för att minimera risken för olyckor och personskador, säger Johan Borg, som leder forskningsprojektet och är docent i medicinsk vetenskap.

I dag räknas en femtedel av befolkningen som äldre och utgör en betydande del av olycksstatistiken. De står för sju av tio dödsolyckor. Av de som söker vård, beror ungefär hälften på olycksfall. Och därefter är det just i hemmet som många av de äldre sedan får sin vård och rehabilitering.

– Vi vill skapa kunskapsunderlag för att utveckla smarta tekniska lösningar som minskar olycksrisker och ökar tryggheten för äldre i deras hem, säger Johan Borg.

Forskningen visade att det framför allt är ensamboende som saknar både mänskligt och tekniskt stöd, vilket gör dem till största riskgrupp.

– Personer som bor ensamma vidtar färre förebyggande åtgärder än de som bor tillsammans. De saknar därmed inte bara en person i närheten som kan hjälpa om något händer utan saknar även tekniskt stöd i större utsträckning Det är en viktig insikt för att skapa målinriktade lösningar, säger Johan Borg.

Ett vardagsrum.
Rörelsesensorer används för att tända belysning i och utanför bostaden. Schemalagd eller slumpvis tändning eller släckning av belysning kan också skapa trygghet i hemmet. Smartare hem, Falu Kommun

Projektet involverar äldre och deras anhöriga i en process där de arbetar tillsammans med forskarna för att utveckla smarta tekniska lösningar. De viktigaste resultaten kommer att gagna inte bara de äldre själva, utan även vara till nytta för vård- och omsorgspersonal, bostadsbolag, samhällsplanerare och pensionärsorganisationer.

Genom SAFEST-projektet tar Högskolan Dalarna ett stort steg mot att skapa tryggare och mer anpassade boenden för äldre, med fokus på att göra skillnad i vardagen för en allt äldre befolkning. En kombination av lösningar behövs för olika personer utifrån deras behov, individanpassningen är viktig.

Här är några exempel på smarta lösningar:

  • rörelsesensorer som tänder belysning utanför och i bostaden, till exempel när man går upp under natten
  • dörrkamera
  • schemalagd eller slumpvis tändning eller släckning av belysning
  • simulering av närvaro genom att till exempel tv:n eller radion sätts på automatiskt ibland
  • sensorstyrd belysning som tänds automatiskt när man går upp på natten
  • larm som varnar närstående eller vårdpersonal om man inte kommer tillbaka till sängen inom en viss tid efter att man har gått upp under natten
  • smartklocka eller telefon med larmknapp till närstående eller vårdpersonal.
Hand ringer på dörrkamera.
En dörrkamera möjliggör för att man från sängen ska kunna se vem det är som ringer på, och ett smart lås gör att man kan öppna dörren utan att stiga upp. Smartare hem, Falu Kommun

Om projektet

Projekttitel: Forskningsprojekt: Trygga bostäder för äldre personer genom smart teknik

Projektledare: Johan Borg

Medverkar från Högskolan Dalarna: Marie Elf, Elin Mauritzson, Kevin McKee

Finansiär: Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Publikation:

Mauritzson Elin, McKee Kevin J, Elf Marie, Borg Johan. Older Adults' Experiences, Worries and Preventive Measures Regarding Home Hazards : A Survey on Home Safety in Sweden International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023. Vol. 20, No. 2, article-journal.

Kontakt
Johan Borg
Universitetslektor medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: