Ny professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har befordrat Tarja Alatalo till professor i pedagogiskt arbete. Med Tarjas erfarenheter som lågstadielärare, kontaktnät inom akademin och med sitt stora engagemang för pedagogiskt arbete kommer hon att bidra till utvecklingen för att alla elever ska få lyckas i skolan.

- Det känns storartat att befordras till professor. Som professor i pedagogiskt arbete har jag ett ansvar att stödja och stärka Högskolan Dalarnas lärarutbildningar utifrån vetenskapligt underbyggd kunskap. Det är ett ansvar som är viktigt och som jag känner mig ödmjuk inför. Jag vill också vara ett stöd för mina lärarkollegor med mina erfarenheter och kunskaper, säger Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.

Porträtt av Tarja Alatalo

Tarja började sitt yrkesliv som lärare på lågstadiet och genomförde därefter kandidat- och magisterstudier för att kunna gå vidare i sin karriär. Efter det sökte hon en doktorandtjänst vid Göteborgs universitet.

- Det var en härlig känsla att gå från lågstadiet till Pedagogens nya lokaler på Grönsakstorget i Göteborg! Efter disputationen för nio år sedan har jag undervisat i förskollärar- och grundlärarutbildningarna och forskat vid Högskolan Dalarna. Jag har också goda kontakter och samarbeten med lärarutbildare och forskare inom mitt forskningsområde vid flera andra lärosäten i landet och det ser jag som en viktig resurs i mitt arbete, säger Tarja Alatalo.

Vad motiverar dig som forskare?

- Med min bakgrund som lågstadielärare motiveras jag av att få vara med och utveckla kunskap som kan stötta elever att få en skoltid där de mår bra och lär sig för livet. I möten med lärare från förskola till högstadium har jag sett att lärare vill det allra bästa för sina elever och att de vill bedriva en undervisning som ger alla elever förutsättningar att lyckas i skolan. Det är där jag har min blick i undervisning av lärarstuderande och även i min forskning.

Vilken forskning kommer du att fokusera på?

- De närmaste fyra åren kommer jag att ägna mycket fokus åt ett forskningsprojekt om de sexåriga elevernas möjligheter att utvecklas språkligt och att få en gynnsam läs- och skrivinlärning. Jag har i tidigare studier sett att muntligt utforskande inom olika ämnesområden i förskoleklass ger rikligt med tillfällen att stärka elevernas språk på olika sätt och det här vill jag synliggöra. Forskningen kommer att vara betydelsefull för skolans undervisning.

Forskningsprojekt: Förskoleklassen – en möjlig arena för läs- och skrivutvecklande undervisning inom olika ämnesområden

Stort forskningsprojekt om förskoleklassen

Hur kommer studenter inom våra lärarutbildningar att dra nytta av din forskning?

- I min undervisning utgår jag från forskningen och gör mitt bästa för att verkligen engagera lärarstudenter att förstå hur viktig lärarens undervisning är för att alla elever ska utveckla en god läs- och skrivförmåga. Jag har en vision om att vidareutveckla samverkan mellan forskning, lärarutbildningar och verksamma lärare i förskola och skola, vilket skulle kunna möjliggöra för alla parter att medverka till intressanta erfarenheter och kunskaper.

Kontakt
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: