Ny professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har befordrat Anna Cristina Åberg till professor i medicinsk vetenskap med inriktning vårdvetenskap. Hon forskar bland annat om fysisk aktivitet i hälsopromotion och har ett särskilt intresse för att inspirera studenter till nyfikenhet på kunskap.

- Att bli befordrad till professor efter ett långt yrkesliv som kliniskt verksam fysioterapeut, chefgymnast, FoU-strateg, forskare och lektor, innebär både en stor ära och ett ansvar. Jag hoppas min nya roll ska ge möjligheter att vidareutveckla min forskning och forskargrupp vid Högskolan Dalarna. Jag vill skapa vinn-vinn-förhållanden mellan forskning och undervisning och bidra till utvecklingen vid högskolan, i synnerhet när det gäller vårdvetenskap, forskningsetik och fysioterapiområdet, säger Anna Cristina Åberg.

Anna Cristina Åberg

Anna Cristina har varit anställd vid Högskolan Dalarna sedan 2014, hon började som forskarassistent kombinerat med ett lektorat och fick därmed utvecklingsmöjligheter som universitetslärare och forskare. Innan hon kom till Dalarna var hon verksam som VårdFoU-strateg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och som forskare och docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Vad motiverar dig som forskare?

- Nyfikenhet och möjligheter att utvecklas och utveckla är mina främsta drivkrafter. Tidigt i min grundutbildning upptäckte jag att mitt intresse väcks mer av frågor som handlar om människor i sina livssammanhang, än organfunktion. Det har sedan styrt min inriktning mot fysisk aktivitet i hälsopromotion och vård, med tyngdpunkt på äldreområdet och vårdutveckling.

Vilken forskning kommer du att fokusera på?

- Forskning om fysisk aktivitet i hälsopromotion och vård har jag ett stort intresse för och bidrar gärna till studier inom detta område. Jag är till exempel projektledare för ett pågående tvärvetenskapligt projekt där vi undersöker möjligheter att i tidigt skede identifiera och predicera kognitiv svikt och demenssjukdom, vilket visat lovande resultat.

Läs mer om projektet UDDGait™: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait Project

Hur kommer studenter inom våra vårdutbildningar att dra nytta av din forskning?

- I min undervisning vill jag dela med mig av den kunskap jag har och dessutom inspirera studenter till nyfikenhet på mer kunskap (än den jag kan förmedla) och till ett positivt intresse för forskning. Jag vill gärna förmedla en fascination för teoretiska sammanhang och analytisk tänkande som på ett eller annat sätt har en koppling till människors hälsa. Därför är undervisningssituationer som involverar dialog och kunskapsutbyte med studenterna vid t.ex. seminarier och handledning något jag värdesätter och trivs med.

Kontakt
Professor medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: