Ny prefekt på institutionen för lärarutbildning

– För mig är lärarutbildningen navet i vår demokrati, vi utbildar framtidens medborgare. Rätten till utbildning för alla är ett kulturarv som vi bör vårda och utveckla, säger Madeleine Michaëlsson, ny prefekt vid institutionen för lärarutbildning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Institutionen för lärarutbildning är en av fem institutioner vid Högskolan Dalarna. Här samlas utbildningar från grundnivå till forskning inom lärarutbildningsområdet. Lärarutbildningen har en mer än hundraårig tradition i Dalarna. Idag är det en institution med framgångsrik samverkan nationellt, nordiskt och även bredare internationellt. Med en tydlig integrering mellan forskning och utbildning finns en grund att bygga vidare på.

En intellektuellt stimulerande och inkluderande miljö

– En av de största utmaningarna för lärarutbildningen är att vi ständigt behöver vara beredda på att följa samhällsutvecklingen. Lärarutbildningen är ofta det första som reformeras i linje med den politiska inriktningen. Vårt viktigaste uppdrag är att skapa en intellektuellt stimulerande och inkluderande miljö, där det ibland krävs skräddarsydda lösningar för att kunna erbjuda högre utbildning till fler oavsett bakgrund, säger Madeleine Michaëlsson.

Just nu pågår till exempel ett arbete på högskolan för att stödja kursverksamhet för att ukrainsk skolpersonal ska kunna fungera som stöd för ukrainska barn i svensk skola.

Under det senaste året läsåret examinerades 379 studenter vid institutionen och intresset för utbildningsplatserna är stort.

– Dialogen med våra studenter är viktig och vi arbetar på olika sätt för att öka möjligheten för studentmedverkan. Ett exempel är att vi uppmanar studenterna att besöka disputationer och forskarseminarier. Som lärarstudent uppmuntras du ständigt att vara kritisk, det hör till en god lärarutbildningsmiljö att ifrågasätta. Det finns också en nära samverkan mellan regionens aktörer och studenterna lyfter Madeleine. Ett exempel är Dalatorget som anordnas den 9 september, dit även intresserad allmänhet är välkomna.

Forskning med bredd skapar förutsättningar för utveckling

Forskningen inom institutionen präglas av originalitet, betydelse för aktiva lärare och samverkan. Det är exempelvis studier av läs- och skrivutvecklande undervisning, lärande för hållbar utveckling i förskolan, nya teorier om lärande av rörelser i skolsammanhang samt studier av förhållandet mellan ADHD och socioekonomisk bakgrund inklusive utbildningsnivå.

Institutionen har elva aktiva forskningsgrupper med en stark tradition av inkluderande miljö där lärare och adjunkter får möjlighet att delta i olika forskningsprojekt eller i utvecklingsarbete tillsammans med skolor.
– Det är viktigt med en bredd på forskningen. Det räcker inte med idéer om hur det borde vara utan det är också viktigt att studera varför verkligheten ser ut som den gör i utbildningssammanhang. Det här en balans som vi ständigt behöver värna, det finns alltid mer än ett perspektiv att ta hänsyn till, fortsätter Madeleine som själv forskar tvärvetenskapligt.  

Som ny prefekt har Madeleine en önskan om att på sikt få fler utbildningsplatser, vilket också innebär satsningar på att förstärka den akademiska miljön.
- Jag trivs som bäst när det blir diskussioner och vill ha dialog, det är ett tecken på att omgivningen tänker, är modig och konstruktiv. Det är viktigt att det finns en tydlig riktning framåt, vi utbildar lärare som ska trivas med sitt yrke under många år och som får förutsättningar att växa, inte bara i kunskaper och färdigheter utan också som individer.

Om Madeleine Michaëlsson
  • Aktuell: Ny prefekt för institutionen för lärarutbildning, kommer närmast från en roll som proprefekt vid Högskolan Dalarna.
  • Bakgrund: Examen från Högskolan Dalarna, disputerad vid Uppsala universitet. Arbetat med lärarutbildningarna vid Uppsala universitet ett antal år och varit lärare i ungdomsskolan under många år med fokus på studiero i utmanande klasser.
  • Forskar: Utbildningshistoriker i grunden, men forskar numera tvärvetenskapligt om resurser i förhållande till utbildningsväsendet.
  • Bor: På tre platser, Bohus-Malmön, Falun och i Uppsala. Framöver blir det mer i Falun.
  • Ålder: 53 år.
  • Familj: Make, barn och barnbarn, samt en bordercollie och en katt.
  • Intressen: Älskar alla former av segling, från laserjolle till flermastade skutor.

 

Läs mer på Madeleine Michaëlssons profilsida

Senast granskad:
Senast granskad: