Forskning om utveckling av leder på turistdestinationer

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har beviljats 3,6 miljoner kronor av KK-stiftelsen till ett forskningsprojekt som handlar om att utveckla leder på turistdestinationer.
Grupp personer står utomhus framför stor skylt med texten "Spårcentral Kläppen"
Uppstart av nytt projekt inom besöksnäringen med representanter från Högskolan Dalarna, Kläppen Ski Resort, Skistar Sälen, Orsa Grönklitt och Destination Sälenfjällen. Kläppen Ski Resort

Högskolan Dalarna ska forska om turistleder för mountainbike och längdskidor tillsammans med Kläppen Ski Resort, Skistar Sälen, Orsa Grönklitt och Destination Sälenfjällen. Totalt uppgår projektbudgeten till 7 miljoner kronor.

– Vi ska titta på hur man kan ta in pengar för att finansiera ledutveckling i vår svenska natur, vilka modeller för finansiering som finns och hur de kan utvecklas vidare för att fungera på lång sikt, säger Tobias Heldt, projektledare vid Högskolan Dalarna.

Utgångspunkten är att väl fungerande leder är en nyckelfaktor för utveckling av naturbaserade turistdestinationer och att lederna kräver underhåll, övervakning och en långsiktigt hållbar finansiering för att kunna fungera som bas för turismutveckling samtidigt som känslig natur ska skyddas.

– Vi upplever en ökning av gäster som efterfrågar bra och väl fungerande leder, men det är inte helt enkelt att få till en finansiering som håller. Vi ser fram emot projektet och att med gemensamma krafter bidra till en långsiktig lösning, säger Gustav Eriksson, VD för Kläppen Ski Resort AB om satsningen.  


Om projektet

Projekttitel: Finansiering av rekreationsleder i turistdestinationer - Hur insikter från beteendeekonomi och ny teknik kan finansiera och utveckla ledsystem i Sverige

Projektledare: Tobias Heldt, docent i turismvetenskap vid Högskolan

Medverkande forskare: Mikael Swarén, Omar Alnyme, samt en ny doktorand

Projekttid: juli 2022-juni 2025

Finansiering: KK-stiftelsen finansierar projektet med 3,6 miljoner. KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft och finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet.

Kontakt
Tobias Heldt
Docent Turismvetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: