Forskare går "undercover" som hotellstädare

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur är städpersonalens arbetsmiljö på hotell? Det undersöker nu forskare på Högskolan Dalarna. För att ta reda på hur det verkligen är observerar forskarna arbetsmiljön genom att de själva går in i rollen som städare.
Forskare berättar om hur de undersöker städpersonalens arbetsmiljö på hotell
Högskolan Dalarna

Just nu pågår själva datainsamlingen i forskningsprojektet som löper över tre år och som undersöker städpersonalens upplevelser och arbetsmiljö på hotell i Sverige. Utöver intervjuer med städpersonal, utgår också forskarna från en metod som de kallar deltagande observation i arbete. Det innebär att forskarna arbetar på olika hotell under några veckor. 

– Genom metoden får vi lära oss hur det är att vara ny på jobbet, att gå bredvid och göra samma arbetsuppgifter som städpersonal gör under en vanlig arbetsdag. Vi får också uppleva hur hotellstädning känns i den egna kroppen, säger Maria Thulemark, lektor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna.

Metoden analyseras löpande under arbetes gång. Redan nu har de idéer om hur de vill utveckla metoden.

– På det här sättet kan vi få mer fyllig kunskap än bara genom intervjuer. Vi kommer närmare och kan prata mer informellt med dem vi jobbar med. Det ger en större inblick i arbetsmiljön och hur personalen bemöts, säger Susanna Heldt-Cassel, professor i kulturgeografi.

En av de största utmaningarna är att hinna med att dokumentera allt som händer under arbetsdagen under observationerna.

– Det löser vi främst genom att försöka ta många foton under arbetspassen och prata med kolleger efter arbetspassen för att fånga upp ny kunskap. Efter varje arbetspass samlas vi i teamet med forskare och pratar om våra upplevelser. Den som är ute och arbetar får återberätta från varje pass, hur det kroppsligt kändes, vilka arbetsuppgifter man gjorde, om vilka och vad man pratade om, säger Susanna Heldt-Cassel.

De är eniga om att metoden öppnar upp för bättre förståelse för yrkesgruppens arbetslivssituation och arbetsmiljö.

– Det är fantastiskt roligt och lärorikt att vara ute och jobba och få nya erfarenheter, även om det ibland också otroligt tungt ibland, säger Maria Thulemark.

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: