FN-uppdrag till högskolan – ska stärka barnmorskor i Bangladesh

Högskolan Dalarna är utsedda att samarbeta med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och regeringen i Bangladesh för att stärka det nationella barnmorskeprogrammet för högre utbildning.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvinna blont hår glasögon kavaj står inomhus
Ingela Wiklund, institutionen för Hälsa och välfärd Madelene Håll

See this page in English.

Sedan 2016 samarbetar Högskolan Dalarna med FN:s befolkningsfond UNFPA för att utveckla barnmorskeyrket i Bangladesh. Tillsammans erbjuds ett webbaserat magisterprogram för barnmorskelärare, speciellt utformat för Bangladesh.

– Högskolan Dalarna vill göra skillnad och det känner vi att vi verkligen gör i Bangladesh. Barnmorskor spelar en avgörande roll för kvinnors och deras barns hälsa och välbefinnande. De behövs både på landsbygden och i städerna, säger Ingela Wiklund, vid institutionen för Hälsa och Välfärd vid Högskolan Dalarna.

Sveriges stöd till Bangladesh genom utvecklingssamarbete syftar till att stärka regeringens arbete med att göra barnmorskor till den viktigaste vårdgivaren för kvinnor och barn och därmed bidra till det långsiktiga målet att minska mödra- och nyföddhetsdödlighet och sjuklighet i Bangladesh.

Högskolan Dalarna får fortsatt förtroende i partnerskapet med FN:s befolkningsfonds (UNFPA) med utvecklingsarbetet.

– Nu får vi fortsätta bygga kapacitet i högre utbildning inom barnmorskans profession och därmed stärka kvinnors och barns hälsa i Bangladesh och i världen, säger Kerstin Erlandsson, projektledare, själv barnmorska och ämnesföreträdare för ämnet Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna.

Sedan starten år 2016 har 150 barnmorskelärare fått en magisterutbildning i ämnet sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter. De har lärt sig att utvärdera, utveckla och förbättra kvalitet i barnmorskeutbildningen vid ett 40-tal lärosäten i Bangladesh.

Uppdraget år 2023 till 2026

Under de kommande åren kommer Högskolan Dalarna att fokusera på att upprätthålla det som har byggts upp och lämna över det på ett hållbart sätt till Bangladesh. I de 14 miljoner som kommer Högskolan Dalarna till del under åren 2023 till 2026 kommer följande uppdrag att ingå:

  • 150 alumni studenter kan webbaserat mot Högskolan Dalarna vara med på forskningsseminarier och seminarier med fokus på ledarskap.
  • Barnmorskeledd vård och grundläggande kunskap i akut obstetrisk och nyföddvård upprätthålls.
  • Mentorskap i hur innehållet i utbildningsplaner och kursplaner kan implementeras genom barnmorskeledd vård genomförs.
  • Magisterutbildning i ämnet sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter ges webbaserat av Högskolan Dalarna och på plats på universitet i Bangladesh.
Senast granskad:
Senast granskad: