En dag med samtal om hållbar framtid

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur kan vi minska samhällets energianvändning? Hur kan vi säkra kompetensen och behålla nyutexade sjuksköterskor och undersköterskor? Det var några av frågorna som högskolans forskare och externa organisationer diskuterade under mötesplatsen AIMday hållbar framtid.

För första gången har AIMday arrangerats på Högskolan Dalarna. AIMday står för Academic Industry Meeting day och hit kan externa organisationer på förhand skicka in frågor som de vill diskutera med högskolans forskare och lärare. Frågorna matchas med sakkunniga från olika kunskapsområden för att utbyta kunskap, erfarenheter och idéer i timslånga workshoppar. I år var det övergripande temat hållbar framtid.

– De globala hållbarhetsutmaningarna kräver handling och den här mötesformen är ett sätt att närma oss frågorna regionalt, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan vid Högskolan Dalarna.

AIMday handlar till stor del om just det, att på olika sätt stärka högskolans samverkan med det omgivande samhället, utveckla kunskap tillsammans med andra och bidra till positiv framåtanda i regionen.

Under totalt nio workshops med olika infallsvinklar diskuterades allt från hur energianvändning kan minskas för att nå mål i Agenda 2030 till hur man skapar en inkluderande, jämlik och hållbar hockeyförening till ett livslångt lärande, med utmaningen att behålla kompetens genom karriären för ett hållbart samhälle.

– AIMday är ett beprövat koncept som skapar nya möten, nya projekt och nya lösningar som bidrar till en bättre framtid. Somliga frågor kan resultera i handfasta lösningar, medan andra ger upphov till nya sätt att tänka på och ta sig an ett problem. Förhoppningsvis bidrar också den här dagen till nya initiativ inom hållbarhetsområdet, säger Maria Jansdotter Samuelsson.

AIMday Hållbar Framtid Dalarna 2023

Fakta: Om AIMday

Konceptet är framtaget av Uppsala universitet och etablerat vid en rad lärosäten nationellt och internationellt sedan cirka 15 år tillbaka.

Målet är att föra samman forskare och andra akademiker med representanter från näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle och tillsammans identifiera och stötta potentiella utvecklingsprojekt, arbeta för att innovationer ska möta dagens och morgondagens utmaningar, samt säkerställa att de senaste forskningsrönen når ut till allmänheten.

Vad är AIMday (Uppsala universitet)

Kontakt
Maria Jansdotter Samuelsson
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan (Tjänstledig)
Senast granskad:
Senast granskad: