Brist på samhällsekonomisk effektivitet i den svenska miljöpolitiken försvårar EU:s miljöarbete

Följderna av att Sverige saknar kunskap om EU:s miljöarbete blir kostsam och ineffektiv för samhället. Det visar forskning som studerat det svenska förvaltningsarbetet på miljöområdet kopplat till EU:s direktiv.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– EU:s miljöarbete är avgörande för svensk miljöpolitik. Trots det är kunskapen om arbetet och de metoder som används begränsade. Inom de svenska regionerna pågår nu ett arbete med att öka kunskapen om hur EU bedriver sitt arbete, och det som kallas flernivåstyrning. Utifrån vårt forskningsprojekt och även utbildning kan Högskolan Dalarna bidra med kunskapsuppbyggnad inom området, säger Lena Nerhagen, ekonomie doktor i nationalekonomi och lektor vid Högskolan Dalarna.

Hur det svenska arbetet skiljer sig från det i EU beskrivs i en aktuell artikel. Den är resultatet av ett pågående projekt vid Högskolan Dalarna, samt flerårig forskning vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

– Vi ser att det svenska arbetet avviker från EU:s arbetssätt. Det finns en oklar ansvarsfördelning och brist på samhällsekonomiska konsekvensanalyser, som leder till att den svenska implementeringen av EU:s miljöpolitik ofta ger liten miljönytta i förhållande till kostnaderna och riskerar att underminera tilltron till miljöarbetet inom hela EU, säger Lena Nerhagen.

Forskningen har betydelse för myndigheter och regioner i Sverige som ska förhålla sig till EU-arbetet.

– Det vi presenterar nu bygger på och sammanfattar lärdomar från 10 års forskning om Sveriges arbete med EU direktiv inom miljö- och transportområdet. Det är viktigt för styrande att förstå behovet av att göra en samhällsekonomisk analys, det vill säga, att tänka efter före, säger Lena Nerhagen.

Resultaten är en del av ett pågående projekt ”Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomisk effektivitet” vid Högskolan Dalarna, som leds av Lena Nerhagen och genomförs tillsammans med forskarkollegorna Daniel Brandt och Johanna Jussila Hammes, VTI.

Läs mer om resultaten i sin helhet: ”Brist på samhällsekonomisk effektivitet i den svenska miljöpolitiken försvårar EU:s miljöarbete” (extern länk)

Om projektet 

Projekttitel: Fossilfria transporter och regional implementering: om utmaningar för samhällsekonomisk effektivitet

Forskningsledare: Lena Nerhagen

Deltagare: Daniel Brandt, Högskolan Dalarna och Johanna Jussila Hammes, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Projektperiod: oktober 2019-december 2022

Finansiär: Energimyndigheten

Kontakt
Lena Nerhagen
Universitetslektor nationalekonomi
Senast granskad:
Senast granskad: