Forskningsprojekt: Svenska sjuksköterskor under hundra år

Projektledare
Anna Götlind
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet har som syfte att till Svensk sjuksköterskeförenings (SSF) hundraårsjubileum 2010 ta fram en populärvetenskapligt hållen bok som beskriver föreningens och sjuksköterskeyrkets förändring under hundra år. Studien bygger på material i SSFs arkiv, intervjuer och framför allt en totalgenomgång av SSFs och Vårdförbundets tidskrifter 1909-2006. Boken, som kommer vara rikt illustrerad, utkommer på Gothia förlag i januari 2010. Ett slutmanus har i februari 2008 levererats till SSFs styrelse, och projektet är därmed formellt avslutat. Under 2008 kommer dock arbetet med bokens bildmaterial att fortsätta, och under 2009 vidtar arbete tillsammans med förlaget.
Nyckelord
sjuksköterskor SSF historia professionalisering
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Historia
Finansiärer
Svensk sjuksköteskeförening
Publikationer