Martin läser personal- och arbetslivsprogrammet

– Det är många intressanta ämnen och det finns en bra kemi mellan lärare och studenter, säger Martin.

Porträttbild

Varför valde du att studera Personal- och arbetslivsprogrammet?

Jag valde att börja studera på Personal- och arbetslivsprogrammet för att i framtiden kunna arbeta på heltid med personalfrågor. Jag ska inte heller sticka under stolen med att jag ville testa på hur studielivet är på en högskola.

Hur har din resa sett ut fram till att du började studera denna utbildning?

Jag flyttade till Sverige från Åland för att börja studera, innan jag började studera jobbade jag ett år inom Kriminalvården. Det var där mitt intresse för personalfrågor väcktes till liv, det var nyfikenheten för hur jag kunde bli bättre på att arbeta med personalfrågor och hur olika situationer på bästa sätt kan lösas. Denna nyfikenhet gjorde att jag till slut sökte till Personal- och arbetslivsprogrammet i Borlänge.

Hur är det på utbildningen?

Utbildningen är givande på flera sätt. Det är många intressanta ämnen och det finns en bra kemi mellan lärare och studenter. Campus Borlänge är ett relativt litet campus och detta skapar en väldigt trevlig stämning mellan lärare och studenter, du kan möta lärare i korridoren och prata om allt möjligt, det behöver inte vara studierelaterat.   

Vad är det bästa med utbildningen?

Utbildningen har ett väldigt brett spektrum, några exempel på ämneskategorier är arbetsrätt, psykologi och företagsekonomi. Detta är något som ger de examinerade studenterna en bred grund att stå på. Det är även väldigt intressant att få flera olika perspektiv inom dessa olika ämnesområden.

Hur ser en vanlig vecka med studier ut?

Två dagar i veckan har vi schemalagda föreläsningar. Utöver dessa föreläsningar finns tid att studera på egen hand och styra sin egen tid. Detta ger en väldigt stor frihet i att själv planera och strukturera veckorna.

Vad gör du och dina studiekompisar på fritiden?

Utöver studierna är jag engagerad i det studiesociala på skolan. Jag har bland annat suttit i programmets egen styrelse Dalpal. Föreningen skapades av och för studenter som arbetar för att främja kvalitén på personal- och arbetslivsprogrammet på Högskolan Dalarna. Dalpal arbetar även med att skapa gemenskap mellan personalvetarstudenter samt knyta värdefulla kontakter till arbetslivet. På min övriga fritid umgås jag gärna med vänner och besöker ibland kårens egen studentpub Tenoren.

Har du några tips till blivande studenter?

Mitt bästa tips till blivande studenter är att engagera sig i det studiesociala och njuta av studentlivet. Var inte rädda att visa framfötterna och kom ihåg att ha kul under resans gång!  

Hur upplever du kontakten med arbetslivet inom utbildningen? 

Programmet har en stark kontakt med arbetslivet, det finns flera olika tillfällen där studenter har möjlighet att möta yrkesverksamma inom HR. Några exempel på sådana möjligheter är att ha en mentor eller praktik.

Vad tänker du om den praktikperiod som erbjuds under år 2?

Praktiken är ett bra tillfälle att ta en paus från skolbänken och testa på det praktiska arbetet. Det är även ett perfekt tillfälle att bredda sitt kontaktnät och eventuellt hitta en framtida arbetsplats.

Läs mer om Personal- och arbetslivsprogrammet. 

Senast granskad:
Senast granskad: