Kurspaket

Statsvetenskap A - distans

30 högskolepoäng

Start vecka 36, 2024

En introduktion till politiska idéer, institutioner och statsmaktens strukturer
Statsvetenskap A ger dig grundläggande kunskaper om politiska idéer, institutioner och statsmaktens strukturer. Terminen är uppdelad i fyra delkurser.
I den första delkursen ges en introduktion till centrala statsvetenskapliga begrepp och vetenskapsteoretiska traditioner. Du får också studera de politiska ideologierna och deras uppkomst.
I den andra delkursen introduceras du till grundläggande skolbildningar inom internationella relationer. Du tränas också i att analysera internationella händelser, problem och processer utifrån olika teoretiska synsätt.
Den tredje delkursen behandlar olika sätt att organisera politiska system, hur stater fungerar samt hur stater kan jämföras med varandra. Teman som lyfts fram i denna kurs är politiska institutioner, olika typer av demokratiska och icke-demokratiska system samt demokratiseringsprocesser.
I den fjärde och sista delkursen introduceras det svenska och europeiska politiska systemet, beslutsprocesser och olika nivåer av styrning. En fråga som också problematiseras är EU:s sammanlänkning med det svenska politiska systemet och dess konsekvenser ur ett demokrati- och medborgarperspektiv.

 
Arbetsformer
Alla delkurser ges på heltid. Undervisning och examinationer är nätbaserade och äger rum på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid samt lärarledda obligatoriska seminarier. Delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och/eller seminarier.
Varje delkurs har mellan tre till fyra obligatoriska moment vilket innebär stor flexibilitet för dig som student. Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och Zoom för seminarier och föreläsningar.

 

 

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3J6R
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
12 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 36, 2024
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 41, 2024
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 46, 2024
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 51, 2024
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 4, 2025

En introduktion till politiska idéer, institutioner och statsmaktens strukturer
Statsvetenskap A ger dig grundläggande kunskaper om politiska idéer, institutioner och statsmaktens strukturer. Terminen är uppdelad i fyra delkurser.
I den första delkursen ges en introduktion till centrala statsvetenskapliga begrepp och vetenskapsteoretiska traditioner. Du får också studera de politiska ideologierna och deras uppkomst.
I den andra delkursen introduceras du till grundläggande skolbildningar inom internationella relationer. Du tränas också i att analysera internationella händelser, problem och processer utifrån olika teoretiska synsätt.
Den tredje delkursen behandlar olika sätt att organisera politiska system, hur stater fungerar samt hur stater kan jämföras med varandra. Teman som lyfts fram i denna kurs är politiska institutioner, olika typer av demokratiska och icke-demokratiska system samt demokratiseringsprocesser.
I den fjärde och sista delkursen introduceras det svenska och europeiska politiska systemet, beslutsprocesser och olika nivåer av styrning. En fråga som också problematiseras är EU:s sammanlänkning med det svenska politiska systemet och dess konsekvenser ur ett demokrati- och medborgarperspektiv.

 
Arbetsformer
Alla delkurser ges på heltid. Undervisning och examinationer är nätbaserade och äger rum på distans. Undervisningen består av inspelade föreläsningar och/eller föreläsningar i realtid samt lärarledda obligatoriska seminarier. Delkurserna examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och/eller seminarier.
Varje delkurs har mellan tre till fyra obligatoriska moment vilket innebär stor flexibilitet för dig som student. Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation, inlämningar och Zoom för seminarier och föreläsningar.

Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3KJC
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
12 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Kurstillfällen som ingår i paketet
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 4, 2025
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 9, 2025
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 14, 2025
7,5 hp, 100%, Flexibel (Falun)
Start vecka 19, 2025
Anmälningsperiod
-
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88