Kurs VÅ3131

Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2022

Efter avslutad kurs ska den studerande utifrån ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv kunna:

  • redogöra för olika demenssjukdomar, demensutredning, diagnostisering och behandling
  • problematisera och reflektera kring betydelsen av symptom och tecken på demenssjukdom för människans fysiska, psykiska och sociala situation
  • problematisera och reflektera kring hur diagnostiseringsprocessen av demenssjukdom påverkar människans psykiska och sociala situation
  • kritiskt reflektera över farmakologisk behandling och omvårdnadsåtgärder för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
  • identifiera och diskutera behovet av olika omvårdnadsåtgärder för personer med demens och kritiskt reflektera över sjuksköterskans ansvar i sådant arbete
  • identifiera och diskutera behovet av olika omvårdnadsåtgärder i relation till riktlinjer för vård av personer med demens.


Startar och slutar:
vecka 3, 2022 - vecka 12, 2022
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap eller folkhälsovetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete
Anmälningskod:
HDA-V3A3K
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Gabriella Engström