Kurs VÅ3131

Demenssjukdomar, diagnostik och behandling ur ett omvårdnadsperspektiv

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande utifrån ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv kunna:

  • redogöra för olika demenssjukdomar, demensutredning, diagnostisering och behandling
  • problematisera och reflektera kring betydelsen av symptom och tecken på demenssjukdom för människans fysiska, psykiska och sociala situation
  • problematisera och reflektera kring hur diagnostiseringsprocessen av demenssjukdom påverkar människans psykiska och sociala situation
  • kritiskt reflektera över farmakologisk behandling och omvårdnadsåtgärder för beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
  • identifiera och diskutera behovet av olika omvårdnadsåtgärder för personer med demens och kritiskt reflektera över sjuksköterskans ansvar i sådant arbete
  • identifiera och diskutera behovet av olika omvårdnadsåtgärder i relation till riktlinjer för vård av personer med demens.


Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande examen varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete
Anmälningskod:
HDA-V33PK
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
2 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.