Kurs VÅ3127

Personcentrerad vård för personer med demens

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera och beskriva omvårdnadsvetenskapliga teorier och begrepp i relation till aktuell forskning inom demensvård
  • redogöra för vetenskapsteoretiska grunder för personcentrerad omvårdnad
  • beskriva, bedöma och reflektera kring fördjupade kunskaper inom personcentrerad omvårdnad för personer med demens
  • beskriva, bedöma och reflektera kring betydelse av hållbar utveckling i relation till intersektionalitet, kulturella aspekter och rättsäker vård av personer med demens
  • söka, analysera och tillämpa aktuell nationell och internationell omvårdnadsvetenskaplig forskning inom demensvård.
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Filosofie kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande examen varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete
Anmälningskod:
HDA-H396L
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig