Kurs SR3015

Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning

13,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 38, 2024

Kursens övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt ska fördjupa och integrera sina kunskaper inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession, forskningsområde samt praktiska handlande och agerande vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, samt det preventiva folkhälsoarbetet inom barnmorskans ansvarsområde.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna
 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i mödrahälsovården, med fokus på hälsofrämjande och preventiv vård
 • i dialog med kvinnan och närstående självständigt handlägga och övervaka normal graviditet, samt dokumentera given vård i enlighet med gällande bestämmelser
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet samt identifiera särskilda behov av vård och stöd
 • bedöma behov av information och föräldrastöd, såväl individuellt som i grupp, samt undervisa och informera om föräldraförberedelse inklusive amning
 • självständigt genomföra efterkontroller och identifiera behov av och vårda både kvinna och närstående i samband med krissituationer efter förlossning
 • självständigt handlägga preventivmedelsrådgivning och informera om lämpliga antikonceptionsmetoder i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer och riktlinjer samt föreskriva eller applicera lämplig metod i dialog med kvinnan samt dokumentera vården i enlighet med gällande bestämmelser
 • bedöma behov av och ge information vid ofrivillig graviditet och gynekologiska infektioner samt utföra gynekologisk undersökning och provtagningar
 • identifiera, och i dialog diskutera, lösningar baserat på ungdomars och kvinnors hälsosituation och behov där även kulturella, miljömässiga och psykosociala perspektiv beaktas
 • identifiera hälsoproblem eller riskbeteende, informera och vid behov föreslå hälsofrämjande livsstilsförändringar,
 • aktivt initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • kritiskt analysera, värdera, föreslå och följa upp vårdnadsinsatser och behandlingsmöjligheter vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning samt barnmorskans preventiva folkhälsoarbete där religiösa, interkulturella, biopsykosociala, genus och hållbarhetsperspektiv beaktas
 • systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans och närståendes behov med stöd av evidensbaserad kunskap
 • på ett professionellt sätt samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter och vårdgivare
 • visa självkännedom i tanke och handling samt reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska, inklusive behov av ytterligare kunskap.
Startar och slutar:
vecka 38, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Gävle
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HUY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig

Start vecka 6, 2025

Kursens övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt ska fördjupa och integrera sina kunskaper inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession, forskningsområde samt praktiska handlande och agerande vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, samt det preventiva folkhälsoarbetet inom barnmorskans ansvarsområde.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna
 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i mödrahälsovården, med fokus på hälsofrämjande och preventiv vård
 • i dialog med kvinnan och närstående självständigt handlägga och övervaka normal graviditet, samt dokumentera given vård i enlighet med gällande bestämmelser
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet samt identifiera särskilda behov av vård och stöd
 • bedöma behov av information och föräldrastöd, såväl individuellt som i grupp, samt undervisa och informera om föräldraförberedelse inklusive amning
 • självständigt genomföra efterkontroller och identifiera behov av och vårda både kvinna och närstående i samband med krissituationer efter förlossning
 • självständigt handlägga preventivmedelsrådgivning och informera om lämpliga antikonceptionsmetoder i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer och riktlinjer samt föreskriva eller applicera lämplig metod i dialog med kvinnan samt dokumentera vården i enlighet med gällande bestämmelser
 • bedöma behov av och ge information vid ofrivillig graviditet och gynekologiska infektioner samt utföra gynekologisk undersökning och provtagningar
 • identifiera, och i dialog diskutera, lösningar baserat på ungdomars och kvinnors hälsosituation och behov där även kulturella, miljömässiga och psykosociala perspektiv beaktas
 • identifiera hälsoproblem eller riskbeteende, informera och vid behov föreslå hälsofrämjande livsstilsförändringar,
 • aktivt initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard
 • kritiskt analysera, värdera, föreslå och följa upp vårdnadsinsatser och behandlingsmöjligheter vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning samt barnmorskans preventiva folkhälsoarbete där religiösa, interkulturella, biopsykosociala, genus och hållbarhetsperspektiv beaktas
 • systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans och närståendes behov med stöd av evidensbaserad kunskap
 • på ett professionellt sätt samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter och vårdgivare
 • visa självkännedom i tanke och handling samt reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska, inklusive behov av ytterligare kunskap.
Startar och slutar:
vecka 6, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Karlstad)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KHQ
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig