Kurs RV1046

Socialrätt I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 18, 2024

Kursen behandlar juridisk metod inkl grundläggande juridiska begrepp och definitioner, det svenska rättssystemets uppbyggnad samt den rättsliga organisationen. Den rättsliga regleringen av förvaltningsförfarandet inom offentlig förvaltning samt förhållandet mellan utövare av den offentliga makten och enskilda medborgare gås igenom. Vidare följer en genomgång av reglerna om offentlighet och sekretess bestämmelserna. Kursen innehåller även träning i användandet av offentligrättslig juridisk metod.

Inom civilrätten behandlas översiktligt grundläggande personrätt, avtalsrätt och viss familjerätt, främst Föräldrabalken såsom god man, förvaltare och legala företrädare, föräldrar och barn, vårdnad samt underhåll.
Den allmänna straffrättens systematik behandlas liksom översiktligt förhållandet till andra länders straffrättsliga regler, bland annat problemet med olika kulturell påverkan på straffrätten.

Startar och slutar:
vecka 18, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HFU
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig