Kurs GVÅ25T

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 41, 2020

Det övergripande målet är att den studerande ska kunna visa kunskap och förståelse för de omvårdnadsbehov som uppstår vid komplexa tillstånd av ohälsa och sjukdom. Vidare ska den studerande förstå att bemöta patienter och närstående, i vården och vård vid livets slut.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva omvårdnadsdiagnostik och –åtgärder samt medicinsk diagnostik och behandling utifrån sjuksköterskans ansvarsområde vid komplexa vårdbehov och vård vid livets slut
 • kritiskt diskutera symtom och symtomkontroll, med särskilt fokus på smärta, för att främja livskvalitet och välbefinnande samt lindra lidande
 • tillämpa läkemedelsberäkning och redogöra för läkemedelsanvändning i relation till multisjukdom och vård av äldre
 • systematiskt planera omvårdnad vid komplexa vårdbehov och reflektera över utvärdering och samordnad vårdplanering,
 • jämföra val av perspektiv i vården avseende personcentrerad och familjefokuserad vård samt salutogenes och patogenes
 • beskriva filosofi, teori och metoder inom palliativ vård
 • reflektera över etiska situationer inom utredning och behandling vid komplexa vårdbehov i relation till patientens och närståendes makt, integritet och delaktighet
 • reflektera över samtalsmetodik och kommunikationens betydelse i mötet med patient och närstående vid familjefokuserad vård och palliativ vård
 • reflektera över hur normer, värderingar, andliga och existentiella föreställningar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder påverkar kommunikation, delaktighet och autonomi i samband med vård av komplexa ohälsotillstånd och vård vid livets slut.
Startar och slutar:
v41, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Anatomi och fysiologi II, 7,5 hp, Människans grundläggande omvårdnadsbehov, 10,5 hp, Farmakologi, 4,5 hp, Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp samt minst 10 hp från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36N6
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet

Start vecka 3, 2021

Det övergripande målet är att den studerande ska kunna visa kunskap och förståelse för de omvårdnadsbehov som uppstår vid komplexa tillstånd av ohälsa och sjukdom. Vidare ska den studerande förstå att bemöta patienter och närstående, i vården och vård vid livets slut.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva omvårdnadsdiagnostik och –åtgärder samt medicinsk diagnostik och behandling utifrån sjuksköterskans ansvarsområde vid komplexa vårdbehov och vård vid livets slut
 • kritiskt diskutera symtom och symtomkontroll, med särskilt fokus på smärta, för att främja livskvalitet och välbefinnande samt lindra lidande
 • tillämpa läkemedelsberäkning och redogöra för läkemedelsanvändning i relation till multisjukdom och vård av äldre
 • systematiskt planera omvårdnad vid komplexa vårdbehov och reflektera över utvärdering och samordnad vårdplanering,
 • jämföra val av perspektiv i vården avseende personcentrerad och familjefokuserad vård samt salutogenes och patogenes
 • beskriva filosofi, teori och metoder inom palliativ vård
 • reflektera över etiska situationer inom utredning och behandling vid komplexa vårdbehov i relation till patientens och närståendes makt, integritet och delaktighet
 • reflektera över samtalsmetodik och kommunikationens betydelse i mötet med patient och närstående vid familjefokuserad vård och palliativ vård
 • reflektera över hur normer, värderingar, andliga och existentiella föreställningar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder påverkar kommunikation, delaktighet och autonomi i samband med vård av komplexa ohälsotillstånd och vård vid livets slut.
Startar och slutar:
v3, 2021 - v17, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Anatomi och fysiologi II, 7,5 hp, Människans grundläggande omvårdnadsbehov, 10,5 hp, Farmakologi, 4,5 hp, Människa, hälsa och samhälle 7,5 hp samt minst 10 hp från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V37YY
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88