Kurs GSA2SD

Arbetsmetoder i socialt arbete

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 40, 2023

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om och förståelse för hur individuella, familje- och samhällsförhållanden påverkar människors livsvillkor, hälsa och behov
 • redogöra för teorier, perspektiv, arbetsmetoder och insatser för socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå inom olika organisatoriska ramar
 • visa kunskaper om internationellt socialt arbete
 • visa förståelse för social hållbarhet i relation till arbetsmetoder i socialt arbete.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa och tillämpa ett reflekterande förhållningssätt baserat på brukares och brukargruppers delaktighet, etnicitet och delad makt
 • visa förmåga att använda medveten kommunikation som arbetsmetod inom det sociala arbetet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i att människors problem och behov är kopplade till livsvillkor, situationer och sammanhang och relatera dessa problem och behov till tillämpliga arbetsmetoder
 • reflektera över och förhålla sig till evidensbaserade metoder i socialt arbete
 • reflektera över begreppet hållbarhet i socialt arbete
 • visa insikt i vikten av brukarorienterade möten, delad makt och öppen kommunikation.
Startar och slutar:
vecka 40, 2023 - vecka 44, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
 • Organisation, grupp och samverkan, 15 hp, Socialrätt II, 7,5 hp, Missbruk och beroende, 7,5 hp och Familjeperspektiv på socialt arbete, 7,5.
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3EPE
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig