Kurs GPR2XA

Portugisiska: Transkulturalitet och genus i samtidslitteraturen

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Portugisiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala tankegångar inom postkolonial teori och genusteori, samt diskutera dessa i relation till transkulturella frågeställningar i portugisiskspråkiga postkoloniala samhällen
  • analysera och tolka skönlitterära verk med utgångspunkt i kritiska begrepp och teorier genomgångna på kursen, samt relatera verken till dess sociokulturella och historiska sammanhang
  • skriftligt och muntligt kommunicera och argumentera för sin egen litterära tolkning, samt kommentera andras på en mycket god portugisiska
  • självständigt söka, samla och använda relevanta källor, samt referera till dem på ett akademiskt korrekt sätt.