Kurs GLP2BQ

Medieproduktion som projektarbete

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2021

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • beskriva och förklara arbetsformen “projekt“ i skriftlig och muntlig form
  • skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument
  • planera, genomföra och redovisa en medieproduktion, som deltagare i en projektgrupp
  • tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell
  • redogöra för etiska principer inom det aktuella verksamhetsområdet.
Startar och slutar:
v13, 2021 - v22, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 75 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp på grundnivå
Anmälningskod:
HDA-V3779
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig