Kurs GIH3AQ

Styrketräningens teori och praktiska tillämpning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera principer för träning av styrka, samt deras praktiska tillämpning för tävlingsinriktad idrott,
  • utifrån vetenskaplig grund inom området välja övningar och designa ett träningspass med syfte att träna någon av styrkeförmågans aspekter,
  • instruera och utvärdera ett styrkeinriktat träningspass kopplat till specifika träningsmål inom en valfri idrottsgren,
  • värdera styrketräningens potential och betydelse i relation till en krav- och kapacitetsanalys inom en given idrottsgren,
  • värdera egenskaper hos olika teknologiska hjälpmedel för mätning och analys av olika idrottsrelaterade parametrar, såsom kraft, hastighet, vinklar, rörelsebanor,
  • använda några sensorer, till exempel, kraftplattor, IMU-sensorer, fotoceller för att mäta fysiologiska signaler relaterade till styrketräning.

Välkommen till en unik kurs Styrketräningens teori och praktiska tillämpning som riktar sig till dig som är verksam tränare och som vill lyfta styrketräning med dina adepter till en ny nivå. Arbetar du eller har planer på att arbeta med landslag, elit, förberedande elit eller ungdomar och vill kunna bedriva effektiv styrketräning baserat på den bästa beprövade erfarenheten och vetenskapliga evidens så är det en kurs för dig.
Hög styrkenivå är en förutsättning för höga prestationer i de flesta idrottsgrenarna, det är också en central faktor för minskad skaderisk. Därför är styrketräningen ett viktigt inslag i ett optimalt och individanpassat träningsupplägg. En förutsättning för att styrketräning ska vara effektiv och ge de avsedda effekterna är att den är individanpassad och utgår ifrån individens specifika behov och förutsättningar. Styrketräning som är rätt för en individ kan vara väldigt fel för en annan.

I den här unika kursen får du lära dig hur du praktiskt bedriver individanpassad styrketräning av de auktoriteter som har störst praktisk erfarenhet av just styrketräning på högsta internationella nivå. Kursen ges av Högskolan Dalarna i samarbete med Svenska Styrkelyftsförbundet och i samverkan med Riksidrottsförbundet. Utbildningen förmedlar kvalitetssäkrade praktiska och teoretiska kunskaper om styrketräning för kvinnor och män, ungdomar och elit. Dessa kunskaper baserar sig på verklig och mångårig erfarenhet från den mest styrkeinriktade idrottsgrenen av alla.
Kursen är väldigt praktiskt inriktad och du lär dig alla steg i den moderna styrketräningen – från träningsplanering till det praktiska utförande av övningar. Olika teknologiska hjälpmedel kommer att gås igenom där du får kunskap kring för- och nackdelar med olika system och sensorer, samt hur du på bästa sätt implementerar dem i träningen. Du får också en gedigen grund i de teoretiska aspekterna av styrketräning som bygger på en solid vetenskaplig evidens. Teori och praktik vävs ihop på ett sätt som gör att du får en genuin förståelse för hur man ska bedriva styrketräning på det effektivaste och säkraste sättet.

Sammantaget, får du en unik tillgång till kvalitetssäkrad och pedagogiskt väl paketerad information som kan lyfta ditt arbete med styrketräning till en annan kvalitativ nivå där resultaten kommer att kunna uppnås både snabbare och säkrare. Denna information är väldigt svår att vaska fram på egen hand i en omvärld där det florerar en stor mängd motstridiga budskap av ringa kvalité och i många fall av kommersiell karaktär.
Kursen håller högskolemässig kvalité och du som går kursen har möjlighet att erhålla 7,5 högskolepoäng. Du behöver ha grundläggande behörighet för högskolestudier för att kunna gå kursen. Kursen ges under hösten 2024 som en campusutbildning, med 3 x 3 heldagar i Falun på följande datum:

  • Träff 1: 19-21/9
  • Träff 2: 14-16/11
  • Träff 3: 9-11/1

Frågor besvaras av;
Michail Tonkonogi, e-post: mtn@du.se, mobil: 0708–206435
Mikael Swarén, epost: miv@du.se, mobil: 0703–882136
Robert Ericsson, e-post: robert.ericsson@styrkelyft.se, mobil: 010–4507171
Kent Lindahl, e-post: kent.lindahl@rfsisu.se, mobil: 0703–375526

Extra information:

Urval: En tredjedel av platserna fördelas till behöriga sökande som laddat upp intyg som styrker något av följande: Tränare inom ett av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund som verkar på förberedande elitnivå eller på elit- och landslagsnivå samt lärare i specialidrott som arbetar på ett riksidrottsgymnasium (RIG) eller nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Intyget laddas upp på antagning.se senast sista anmälningsdag. Vid konkurrens om platserna i den urvalsgruppen sker fördelningen via lottning. Resterande platser fördelas utifrån gymnasiebetyg och högskoleprov.

Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-H3KCG
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Anders Hurtig