Kurs GIH2ZD

Simning (VAL)

3 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom området friluftsliv samt i relation till idrottens former och uttryck
  • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang inom simning och livräddning med relevans för professionsutövande
  • utifrån valt syfte, innehåll och målgrupp samt i relation till aktuella styrdokument visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer inom delområdet simning