Kurs GIH2X4

Träningslära för hälsoinriktad fysisk aktivitet

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 8, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och diskutera idrottsvetenskap med fokus på träningslära ur ett historiskt utvecklingsperspektiv
  • redogöra för och diskutera principer för träning av styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet samt principer för uppvärmning och återhämtning för hälsoinriktad fysisk aktivitet
  • utifrån vetenskaplig grund inom området välja övningar och designa ett hälsoinriktat fysiskt aktivitetspass med syfte att träna någon av de fysiska kvaliteterna styrka, snabbhet, rörlighet och uthållighet
  • tillämpa principerna för att analysera olika former av fysisk aktivitet utifrån dess hälsopromotiva effekter
  • utifrån vetenskaplig grund inom området skapa, presentera och argumentera för samt kritiskt granska en hälsoinriktad träningsplanering för en specifik målgrupp eller individ
  • delta i, instruera och utvärdera träningspass för hälsoinriktad fysisk aktivitet kopplade till specifika träningsmål.
Startar och slutar:
vecka 8, 2023 - vecka 17, 2023
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi, 15 hp
Anmälningskod:
HDA-V3EAM
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Anders Hurtig