Kurs GBQ36K

Flerkameraproduktion, fördjupning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande funktioner hos avancerad teknisk utrustning som används vid flerkameraproduktion
  • förklara hur olika typer av flerkameraproduktioner är organiserade
  • planera och skapa projektplan för flerkameraproduktioner
  • genomföra inspelning av audiovisuellt material med hjälp av flerkameraproduktionsteknik
  • göra medvetna estetiska val vid flerkameraproduktion och diskutera konsekvenserna av dessa
  • samarbeta enligt rådande arbetslivsetik inom tv-produktion
  • analysera och reflektera över ledarskap och teamarbete utifrån organisationsteoretiska begrepp.