Kurs GBQ36K

Flerkameraproduktion, fördjupning

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande funktioner hos avancerad teknisk utrustning som används vid flerkameraproduktion
  • förklara hur olika typer av flerkameraproduktioner är organiserade
  • planera och skapa projektplan för flerkameraproduktioner
  • genomföra inspelning av audiovisuellt material med hjälp av flerkameraproduktionsteknik
  • göra medvetna estetiska val vid flerkameraproduktion och diskutera konsekvenserna av dessa
  • samarbeta enligt rådande arbetslivsetik inom tv-produktion
  • analysera och reflektera över ledarskap och teamarbete utifrån organisationsteoretiska begrepp.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 12, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp inom Bildproduktion inklusive kursen TV-nyheter och flerkameraproduktion, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3HN4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Andreas Andersson