Kurs FÖ3036

Internationell handel och marknadsföring

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap om teorier och metoder för marknadsföring, särskilt med avseende på den internationella handeln. (1)

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt analysera teorier om marknadsföring av varor och tjänster för internationella marknader. (2)
  • genomföra internationell marknadsanalys för utveckling av marknadsföringsstrategier. (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa insikter om hur globaliseringen påverkar företag och marknadsföring ur ett etiskt perspektiv. (4)