Kurs EG1012

Strömningslära

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2025

Det övergripande målet med kursen är att studenterna skall tillägna sig kunskap och förståelse för grunder i strömningslära, med fokus på tillämpningar i byggd miljö och energisystem. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:


· Visa förståelse för det grundläggande beteendet hos statiska vätskor och flöden i rörelse.
· Utvärdera problemställningar i grundläggande strömningsdynamik och identifiera de relaterade lösningarna.
· Utveckla färdighet för praktisk utforskning av luftflödet i byggnader.
· Uppskatta energiprestanda för roterande turbinsystem.

Startar och slutar:
vecka 14, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Mekanik för energiingenjörer, 7,5 hp
Anmälningskod:
HDA-V3LH3
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Xingxing Zhang