Kurs BY2009

Konstruktionsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för partialkoefficientmetoden
  • bestämma laster på ett byggnadsverk
  • dimensionera byggkonstruktioner i trä, stål och betong
  • redovisa byggkonstruktioner med beräkningar och ritningar