Kurs BY2009

Konstruktionsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för partialkoefficientmetoden
  • bestämma laster på ett byggnadsverk
  • dimensionera byggkonstruktioner i trä, stål och betong
  • redovisa byggkonstruktioner med beräkningar och ritningar
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32LW
Huvudområde: