Kurs ASR24X

Strategier för implementering av förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om evidensbaserade metoder för implementering av kvalitetsutvecklingsinsatser och förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården
  • argumentera för styrkor och svagheter med kvalitativa och kvantitativa metoder inom kvalitetsutveckling samt förbättringsarbeten
  • analysera och reflektera över olika implementeringsstrategier och deras användning inom hälso- och sjukvården
  • visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36GG
Huvudområde: