Kurs ASR24X

Strategier för implementering av förbättringsarbete i hälso- och sjukvård

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 45, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om evidensbaserade metoder för implementering av kvalitetsutvecklingsinsatser och förbättringsarbeten inom hälso- och sjukvården
  • argumentera för styrkor och svagheter med kvalitativa och kvantitativa metoder inom kvalitetsutveckling samt förbättringsarbeten
  • analysera och reflektera över olika implementeringsstrategier och deras användning inom hälso- och sjukvården
  • visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text.
Startar och slutar:
vecka 45, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3ENM
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig