Utbildningsprogram DETJG

Utveckling av eTjänster

Allt är förändrat, hemma och på jobbet. Med eTjänster är det du som designar och programmerar framtiden. Är du redo för en utbildning där du bara träffar dina lärare på nätet? På eTjänstprogrammet lär du dig att skapa tjänster – ofta mobila – för vår nya digitala infrastruktur.
120 högskolepoäng Grundnivå

Utveckling av eTjänster är ett unikt nätbaserat IT-program. Du är uppkopplad dygnet runt, så varför ska din utbildning inte vara det? eTjänstprogrammet tar avstamp i din egen värld av eTjänster. Du deklarerar redan via sms, köper eller säljer på Blocket, är medlem i sociala medier av någon form eller ansöker om studiemedel via eTjänster. Att utveckla eTjänster handlar både om design och programmering av IT-system. En spännande och kreativ kombination! Kanske är du redan verksam inom IT-området och vill vidareutveckla dig inom utveckling av eTjänster?

Studierna är helt nätbaserade. Du kan studera var som helst i värden och du kan välja vilken tid på dygnet själv. Det är ett eProgram, vilket innebär att utbildningen är upplagd precis som de tjänster du ska studera. Du möter oss aldrig i högskolans lokaler, men via internet i många olika former. Inspelade föreläsningar finns tillgängliga i kursrummen för respektive kurs i lärplattformen. Examinationer sker bland annat i form av hemtentor, kryssfrågetentor, inlämningsuppgifter och muntliga seminarier som bokas in med läraren i fråga.

Utbildningens innehåll

Det här programmet kommer att ge dig kunskaperna för att kunna arbeta med utveckling av eTjänster, särskilt mobila. Du kommer under utbildningens gång att få kunskap om:

  • Den tekniska infrastrukturen som utgör grund för tjänsteutvecklingen i form av bredbandsteknik och mobil informationsteknik
  • Samhällets mjukinfrastruktur i form av grundläggande informationsresurser och standarder inom området. Kort och gott – det som krävs för att kunna bygga moderna samhällstjänster.
  • Utvecklingsprojekt vilket inkluderar bland annat behovsanalys, utformning av tjänstekoncept och tjänsteprocesser, programmering och dokumentation.

Utbildningen erbjuder fri fart och fri start vilket innebär att du kan studera var som helst i värden och du kan välja vilken tid på dygnet själv. Muntliga examinationer, där det förekommer, behöver anpassas efter överenskommelse inom lärarnas arbetstider.

Fri fart och fri start innebär även att du själv bestämmer din studietakt per termin (om du får studiemedel från CSN ansvarar du själv för att hålla den studietakt du får studiemedel för). Du fyller i en individuell studieplan som utgör en målinriktning både för dig och för oss på programmet och den kan vara på 100% (eller mer), 75%, 50%, 25% eller som lägst 10%. Du läser sedan kurserna i den takt du själv valt i din individuella studieplan. Om din studietakt förändras kan du ändra din studieplan. Det är viktigt att du följer din studieplan.

Om du tänker söka studiemedel från CSN är det viktigt att ta reda på deras krav för antal registreringar och antal presterade högskolepoäng (hp) inom varje termin, antal högskolepoäng du uppkommer i har att göra med hur din individuella studieplan ser ut. Du söker själv studiemedel från CSN.

Vanliga frågor och svar om programmet.

Kontakt med arbetslivet

Möjligheten till att utföra ett examensarbete i samarbete med valfria företag finns. 

Studera utomlands

Då denna utbildningen ger dig möjlighet att studera vart ifrån du vill är det inget som stoppar dig från att befinna dig utomlands och studera. 

Vad blir du efter utbildningen?

Kanske är du redan verksam inom IT-området och vill vidareutveckla dig inom design och utveckling av eTjänster. Behovet finns för utveckling av nya och förbättrade eTjänster för privatpersoner, myndigheter och företagare. Många som börjar på utbildningen har redan jobb och det är stor spridning på vad de jobbar med. E-tjänstprogrammet ger dig en ännu bredare kompetens.

Exempel på arbetsområden efter avslutad utbildning är kravställare, designer och utvecklare av eTjänster, men utbildningen ger även en grund för att arbeta med databaser, datasäkerhet, programmering och webbdesign.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Eftersom utbildningen ger ingång till en rad olika yrken är det svårt att ge specifika uppgifter om en framtida arbetsmarknad. Enligt arbetsförmedlingen är det liten konkurrens om jobben inom data/IT, se arbetsförmedlingens yrkeskompass.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot eTjänster.

Studera vidare

För de studenter som efter den tvååriga Högskoleexamen är intresserade av vidare och ytterligare fördjupad utbildning går det att bygga på till en Filosofie kandidatexamen i informatik vid lärosäten som ger möjlighet till det.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning inom sex prioriterade forskningsprofiler för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. En av profilerna är Komplexa system - mikrodataanalys som bedriver forskning för en mer sofistikerad metodik i förståelse av beteenden.

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

  • en samhällsplanering där resurserna nyttjas mer effektivt
  • bättre trafikinfrastruktur och effektivare transporter
  • effektivare industrilogistik.
Senast granskad:
Tillfällen
Våren 2021
Start v3
Studietakt
Flexibel takt (100%)
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-V35T6
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar
0 fysiska
0 online
Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Start v3
Studietakt
Flexibel takt (50%)
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-V35T7
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar
0 fysiska
0 online
Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Tillfällen
Hösten 2020
Start v36
Studietakt
Flexibel takt (100%)
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H359W
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar
0 fysiska
0 online
Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Start v36
Studietakt
Flexibel takt (50%)
Studieort
Flexibel (Borlänge)
Anmälningskod
HDA-H359V
Studieform
Distans
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar
0 fysiska
0 online
Datorvana

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet