Utbildningsprogram DETJG

Utveckling av eTjänster

Allt är förändrat, hemma och på jobbet. Med eTjänster är det du som designar och programmerar framtiden. Är du redo för en utbildning där du bara träffar dina lärare på nätet? På eTjänstprogrammet lär du dig att skapa tjänster – ofta mobila – för vår nya digitala infrastruktur.
120 högskolepoäng Grundnivå

Utveckling av eTjänster är ett unikt nätbaserat IT-program. Du är uppkopplad dygnet runt, så varför ska din utbildning inte vara det? eTjänstprogrammet tar avstamp i din egen värld av eTjänster. Du deklarerar redan via sms, köper eller säljer på Blocket, är medlem i sociala medier av någon form eller ansöker om studiemedel via eTjänster. Att utveckla eTjänster handlar både om design och programmering av IT-system. En spännande och kreativ kombination! Kanske är du redan verksam inom IT-området och vill vidareutveckla dig inom utveckling av eTjänster?

Studierna är helt nätbaserade. Du kan studera var som helst i värden och du kan välja vilken tid på dygnet själv. Det är ett eProgram, vilket innebär att utbildningen är upplagd precis som de tjänster du ska studera. Du möter oss aldrig i högskolans lokaler, men via internet i många olika former. Inspelade föreläsningar finns tillgängliga i kursrummen för respektive kurs i lärplattformen. Examinationer sker bland annat i form av hemtentor, kryssfrågetentor, inlämningsuppgifter och muntliga seminarier som bokas in med läraren i fråga.

Hej! Jag heter Isabelle, kommer från Göteborg och studerar Utveckling av eTjänster.Isabelle

Jag ville utbilda mig inom IT, lära mig om systemutveckling och programmering och få en utbildning som ger mig möjligheten att jobba utomlands om jag önskar det i framtiden. Det var också attraktivt för mig att kunna studera på distans och själv välja när, var och hur jag utför mina studier. Detta gav mig chansen att vara mer flexibel i mitt liv, att jobba samtidigt och ta hand om min familj.

Jag valde Högskolan Dalarna för att de erbjöd utbildningen på distans. Jag trivs bra med utbildningen och när jag inte studerar gör jag olika saker som att jobba, träna, läsa, resa och umgås med familj och vänner.

I framtiden vill jag jobba med utveckling av inkluderande, användarvänliga och tillgängliga e-tjänster. 

Ett gott samhälle för mig är ett samhälle vars funktioner är till för alla, där alla blir sedda och alla tas hänsyn till, oberoende av funktionshinder, nationalitet, kön eller bakgrund. Och jag kan göra skillnad genom att ta ansvar för mina egna handlingar och ord.

Om du vill utbilda dig, fundera kring vad som är viktigt för dig i din vardag idag för att ta reda på vilket yrke som kommer passa just dig. Vad vill du få ut av din utbildning? Gör en lista över dina prioriteringar av vad ett bra jobb är för dig och välj sedan jobb där efter. 

Utbildningens innehåll

Det här programmet kommer att ge dig kunskaperna för att kunna arbeta med utveckling av eTjänster, särskilt mobila. Du kommer under utbildningens gång att få kunskap om:

  • Den tekniska infrastrukturen som utgör grund för tjänsteutvecklingen i form av bredbandsteknik och mobil informationsteknik
  • Samhällets mjukinfrastruktur i form av grundläggande informationsresurser och standarder inom området. Kort och gott – det som krävs för att kunna bygga moderna samhällstjänster.
  • Utvecklingsprojekt vilket inkluderar bland annat behovsanalys, utformning av tjänstekoncept och tjänsteprocesser, programmering och dokumentation.

Utbildningen erbjuder fri fart och fri start vilket innebär att du kan studera var som helst i värden och du kan välja vilken tid på dygnet själv. Muntliga examinationer, där det förekommer, behöver anpassas efter överenskommelse inom lärarnas arbetstider.

Fri fart och fri start innebär även att du själv bestämmer din studietakt per termin (om du får studiemedel från CSN ansvarar du själv för att hålla den studietakt du får studiemedel för). Du fyller i en individuell studieplan som utgör en målinriktning både för dig och för oss på programmet och den kan vara på 100% (eller mer), 75%, 50%, 25% eller som lägst 10%. Du läser sedan kurserna i den takt du själv valt i din individuella studieplan. Om din studietakt förändras kan du ändra din studieplan. Det är viktigt att du följer din studieplan.

Om du tänker söka studiemedel från CSN är det viktigt att ta reda på deras krav för antal registreringar och antal presterade högskolepoäng (hp) inom varje termin, antal högskolepoäng du uppkommer i har att göra med hur din individuella studieplan ser ut. Du söker själv studiemedel från CSN.

Kontakt med arbetslivet

Möjligheten till att utföra ett examensarbete i samarbete med valfria företag finns. 

Studera utomlands

Då denna utbildningen ger dig möjlighet att studera vart ifrån du vill är det inget som stoppar dig från att befinna dig utomlands och studera. 

Programmets kurser

Kurserna står i bokstavsordning och inte i den ordning som de ges under programmet.

Applikationsutveckling för mobila Android-enheter 1 7,5 hp
Databassystem 7,5 hp
Datasäkerhet och integritet 7,5 hp
Design av eTjänster 7,5 hp
Design av IT-system 7,5 hp
e-samhället: e-governance och eTjänster 7,5 hp
eTjänster, perspektiv och utvärdering 7,5 hp
Examensarbete 15 hp
Hård infrastruktur 7,5 hp
Introduktion till informatik och eTjänster 7,5 hp
Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster 7,5 hp
Människa-, Datorinteraktion för eTjänster 7,5 hp
Nätjuridik (Rättsvetenskap) 7,5 hp
Programutvecklingsteknik, introduktion 7,5 hp
Publicering på Internet 7,5 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Kanske är du redan verksam inom IT-området och vill vidareutveckla dig inom design och utveckling av eTjänster. Behovet finns för utveckling av nya och förbättrade eTjänster för privatpersoner, myndigheter och företagare. Många som börjar på utbildningen har redan jobb och det är stor spridning på vad de jobbar med. E-tjänstprogrammet ger dig en ännu bredare kompetens.

Exempel på arbetsområden efter avslutad utbildning är kravställare, designer och utvecklare av eTjänster, men utbildningen ger även en grund för att arbeta med databaser, datasäkerhet, programmering och webbdesign.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Eftersom utbildningen ger ingång till en rad olika yrken är det svårt att ge specifika uppgifter om en framtida arbetsmarknad. Enligt arbetsförmedlingen är det liten konkurrens om jobben inom data/IT, se arbetsförmedlingens yrkeskompass.

Examen

Högskoleexamen med inriktning mot eTjänster.

Studera vidare

För de studenter som efter den tvååriga Högskoleexamen är intresserade av vidare och ytterligare fördjupad utbildning går det att bygga på till en Filosofie kandidatexamen i informatik vid lärosäten som ger möjlighet till det.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. På ämnet energiteknik har vi exempelvis en lång tradition av forskning inom energisystem med fokus på solenergi samt energieffektivisering i byggnader. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. 

Mer om forskning

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Ulrika Artursson Wissa