Utbildningsprogram KOMSY

Kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen

Vid Akademin Industri och samhälle kan du bygga på och komplettera din utländska examen med ett års studier inom System­vetenskap med inriktning på Informatik.
60 högskolepoäng Grundnivå

Denna systemvetenskapliga utbildning är speciellt anpassad för dig som är intresserad av att bygga på med kunskap om hur det svenska samhället fungerar och hur utvecklingen av det svenska näringslivet med många internationella stora företag har gått till. Utöver det så ingår "brush-up" kurser i informatik (och närliggande områden) samt en modul i statsvetenskap och entreprenörskap. I vissa av kurserna kommer det ingår näringslivskontakter.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar ett års studier (60 högskolepoäng) och efter att du har avslutat din kompletterande utbildning kan du ansöka om samlat kursintyg från Akademin Industri och Samhälle vid Högskolan Dalarna. Kursintyget innehåller en sammanställning över de kurser som ingått i utbildningen och utfärdas när du har avslutat utbildningens kurser med resultatet godkänt.

Vad blir du efter utbildningen?

Den kompletterande utbildning ges för att studenter ska kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för. Utbildningen ska planeras med hänsyn till tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88