Utbildningsprogram KAVPG

Audiovisuell produktion - kandidatprogram

Vill du ha ett skapande yrke där den konstnärliga kreativiteten möter tekniken är AVP programmet för dig. Vårt område innefattar allt ifrån musikvideo, motion graphics, VJ, DJ, animation, audiovisuell konst, video-mapping, videoscenografi, mashups, audiovisuell performance och streaming.
180 högskolepoäng Grundnivå

Att komponera med ljud och bild - detta är AVP (Audiovisuell produktion). 

Programmet är mångdisciplinärt och experimenterande, med audiovisuellt skapande i centrum. Här slipper du välja mellan ljud och bild, utan får arbeta med bägge delarna samtidigt. Kandidatprogrammet Audiovisuell produktion erbjuder dig därmed en möjlighet att undersöka och experimentera med både ljud och bild tillsammans. Ta del av några studentarbeten som visar hur våra studenter komponerar med ljud och bild. 

Utbildningens innehåll

De tekniska framstegen är en utgångspunkt för programmet. Behärskning av både tekniken och det kreativa skapandet leder till att produktionerna blir konstnärligt bättre och kommunikationsmässigt effektivare. Undervisningen lägger därför stor vikt vid det egna skapandet, i både fritt valda produktioner och sådana som görs på beställning. Den kommunikativa förmågan är viktig för produktioner av alla slag och du tränas i studierna både teoretiskt och praktiskt. Som student möter du olika tillämpningsområden, till exempel:

  • web-produktioner
  • musikvideos
  • audiovisuella installationer
  • audiovisuell performance

Ta del av flera studentarbeten.

Kontakt med arbetslivet

Under programmets tredje år kommer du att skriva ett vetenskapligt examensarbete, självständigt genomföra ett större produktionsprojekt samt vara ute på en 10-veckors arbetsplatsförlagd praktikperiod.  Praktiken är mycket viktig för dig som student, där får du möjlighet att utveckla och praktisera det du brinner för inom ämnet. Samtidigt tränar du din förmåga att självständigt skapa dig branscherfarenhet och ett kontaktnät hos framtida möjliga arbetsgivare.

Studera utomlands

Vi erbjuder dig möjlighet att studera vid ett av våra partneruniversitet eller hitta en praktikplats som en del av Erasmusprogrammet. En eller två terminer som utbytesstudent eller 2-12 månaders praktik inom EU är meriter som många arbetsgivare välkomnar.

Vad blir du efter utbildningen?

Programmet förbereder dig för att kunna arbeta professionellt med både konstnärliga och kommersiella produktioner inom audiovisuell produktion. Med förmåga att kunna skapa både ljud, musik och rörliga bilder blir arbetsmarknaden bredare än för den som bara behärskar den ena delen. Efter avslutad utbildning återfinns våra studenter inom vitt skilda yrkesområden som exempelvis audiovisuella konstnärer, videoscenografer, filmklippare eller producenter inom konsert och event.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det finns ett växande behov i samhället efter just den typ av kompetens våra studenter besitter, en kombination av kunskaper inom både ljud och bild och samspelet däremellan. Audiovisuell produktion är en växande bransch där det är vanligt med eget företagande. Utbildningen förbereder för detta bland annat genom kurser i projekthantering och entreprenörskap.

Examen

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Ljud- och musikproduktion.

Studera vidare

För den som efter examen är intresserad av vidare och ytterligare fördjupad utbildning erbjuder Högskolan Dalarna Magisterprogrammet Audiovisuella studier, som förbereder både för fortsatt verksamhet inom medieindustrin och för fortsatta forskarstudier.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet. Interkulturella studier bedriver forskning för att öka kunskapen om hur människan fungerar i förhållande i samspelet med sin kulturella, sociala och institutionella omvärld. 

Vilket resultat kan denna forskning bland annat leda till?

  • större interkulturell förståelse
  • större kunskap om värderingar och hur de förmedlas
  • större kunskap om kulturella, sociala och etniska konflikter och hur de kan överbryggas.
Senast granskad:
Tillfällen
Hösten 2021
Start v35
Studietakt
100%
Studieort
Falun
Anmälningskod
HDA-H38Z6
Studieform
Normal
Språk
Svenska
Behörighetskrav
  • Grundläggande behörighet
Stängd för sen anmälan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig