Smart Specialiseringsområdet Avancerad Industri

Under 2020 undersöker Högskolan Dalarna förutsättningarna för att etablera ett samverkanscentrum på Högskolan för företagen inom Smart Specialiseringsområdet Avancerad Industri.

Om projektet

Vår ambition är att bygga vidare på de goda relationer vi har med företag inom stål- och verkstadsindustrin där vi kan bidra med forskning och utbildning inom produktions- produktutveckling- och materialteknikområdena.

Ett tänkt centrum avser även fungera som kanalen till Högskolans andra kunskapsområden som företagen inom industrin kan ha nytta av, så som analyser inom business intelligence, arbetsmiljökunskap, företagsekonomi, marknadsföring och andra områden.

Läs Region Dalarnas regionala utvecklingsstrategi

Undersökningen finansieras av Region Dalarna och Europeiska regionalfonden.

 

Kontakta oss

Är ni nyfikna på vårt arbete? Kontakta oss:

Professor materialteknik
Universitetslektor maskinteknik
Senast granskad:
Senast granskad: