Nätverket för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning (NEAL)

Regeringen satsar 30 miljoner på arbetsintegrerad lärarutbildning för att minska lärarbristen i Sverige. Medlen ska användas för att utveckla och bedriva arbetsintegrerad lärarutbildning som möjliggör att studenterna kan arbeta vid en skola samtidigt som de studerar.

Nätverkets funktion

Högskolan Dalarna har i samband med regeringens satsning fått ett särskilt ansvar för att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad utbildning. Högskolan Dalarna ska också arbeta för att ta fram arbetsmetoder som möjliggör för den verksamhetsförlagda utbildningen att valideras och tillgodoräknas inom ramen för utbildningarna. Detta arbete bör förankras inom nätverket.

I mars 2020 bjöd Högskolan Dalarna in företrädare för landets lärarutbildningar till uppstartsmöte och representanter för tretton lärosäten deltog vid det första sammanträdet den 13 maj 2020. Sedan starten har representanter från ytterligare lärosäten anslutit sig och nätverket planerar att sammanträda fyra gånger per år.

Kommunikation

Nätverkets hemsida fungerar som en informationsyta för nätverkets aktiviteter, samt för att tillgängliggöra publikationer och annat material som berör arbetsintegrerad lärarutbildning. 

För information om nätverket, kontakta dess koordinator, Madeleine Michaëlsson, proprefekt för utbildning vid Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna. mmh@du.se

Aktiviteter

NEAL sammanträder

  • NEAL sammanträder 2022-04-04 klockan 9.00–12.00
  • NEAL sammanträder 2022-06-07 klockan 13.00–16.00
  • NEAL sammanträder 2022-09-08 klockan 9.00–12.00

Nationell konferens om arbetsintegrerad lärarutbildning

Klockan 10.00 den 7 juni 2022 till lunch den 8 juni 2022.

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen har väckt både intresse och stort engagemang. Många attraheras av tanken på en verklig integrering av teori och praktik, samt möjligheten till en vidgad samverkan mellan skolhuvudmän och lärosäten.

Det är också en utbildning som väcker frågor: Vilka är dess förtjänster, vilka utmaningar finns och hur genomförs denna utbildningsform i praktiken? Vilken är kostnaden för arbetsintegrerad lärarutbildning ur olika perspektiv och jämfört med mer traditionella lärarutbildningar? Hur upplever elever, VFU-handledare, studenter, lärarutbildare och skolhuvudmän den arbetsintegrerade lärarutbildningen? Vilka motsvarande utbildningsformer erbjuds i andra länder?

Den 7–8 juni 2022 anordnar Högskolan Dalarna konferensen Arbetsintegrerad lärarutbildning. Syftet är att dela information och kunskap om arbetsintegrerad lärarutbildning, samt diskutera erfarenheter och strategier för framtiden.

Konferensen vänder sig till alla som är intresserade av kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring arbetsintegrerad lärarutbildning såsom lärarutbildare, forskare, lärare, studenter, rektorer, skolhuvudmän, politiker och övriga intresserade.

Konferensen består av föreläsningar, sammanträden och träffar i mindre arbetsgrupper som syftar till att belysa arbetsintegrerad lärarutbildning ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Högskolan Dalarna, Campus Falun. Pris: 1 000 kronor, inklusive middag.

Anmäl dig via foruläret senast den 16 maj

För frågor, kontakta Sofia Walter, swl@du.se, telefon: 023- 77 89 58.

 

Senast granskad:

Kontaktperson

Senast granskad: