KLOSS-Net

Högskolan Dalarna är sedan 2017 medlem i det nationella nätverket KLOSS-Net.

Representanter för KLOSS-Net

I detta nätverk samlas större delen av Sveriges lärosätes ansvariga för samverkan på ledningsnivå med syfte att skapa kollegialt erfarenhetsutbyte och gemensamma insatser för lärosätenas samverkan. Vicerektor hållbar utveckling och samverkan vid Högskolan Dalarna är lärosätets representant i detta nätverk. Sedan oktober 2018 ingår även Högskolan Dalarna i styrgruppen för KLOSS-Net tillsammans med Uppsala Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Malmö Universitet, Karolinska Institutet, Chalmers och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

 

Kontakt

Maria Jansdotter Samuelsson
Vicerektor hållbar utveckling och samverkan
Senast granskad:
Senast granskad: