Åsa Wedin

Åsa Wedin

Professor pedagogiskt arbete, Svenska som andraspråkÅsa Wedin är fil dr i andraspråksforskning och professor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna.  Hon arbetar med lärarutbildning och forskning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet med särskilt intresse för yngre barn. Hon har publicerat flera böcker inom området.

 

Åsa Wedin, Professor in Educational Work, PhD in Linguistics

With a background as a primary school teacher, Wedin’s main research interests are in multilingualism and literacy in education. She has carried out research in Tanzania, on literacy practices in primary school, and in Sweden on literacy and interactional patterns in classrooms and on conditions for multilingual students’ learning. Her research is based on ethnographically inspired research, particularly linguistic ethnography and theoretical perspectives where languaging is studied as social and cultural practices and where opportunities for learning are related to questions of power. 


Publikationer
Ämnesansvarig
Svenska som andraspråk