Åsa Wedin

Åsa Wedin

Professor pedagogiskt arbete, Svenska som andraspråkÅsa Wedin är doktor i lingvistik inom andraspråksforskning, och professor i pedagogiskt arbete. Hon har en bakgrund som lågstadielärare och är idag lärarutbildare och ämnesansvarig i Svenska som andraspråk. Hennes huvudskaliga forskningsintresse ligger inom flerspråkighet och literacy. Hon har forskat om literacy practices på den tanzaniska landsbygden och bedriver för närvarande forskning om kommunikationsmönster i klassrum där en stor andel av eleverna har svenska som sitt andraspråk.

 


Publikationer