Ungdomars engagemang i föreningar kan motverka intolerans

En ny studie från Högskolan Dalarna visar att ungas engagemang i föreningar inom civilsamhället kan motverka intolerans mot personer med utländsk bakgrund. Projektledare för studien var Erik Lundberg, docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fyra ungdomar runt ett bord

Resultaten från studien visar att ett varaktigt och uthålligt engagemang i kulturföreningar, religiösa föreningar, föreningar för fred- och mänskliga rättigheter samt politiska föreningar dämpar ungas intolerans över tid.

- Intressant nog tycks även en enskild insats i frivilligarbete ha en liknande effekt, säger Erik Lundberg.

Resultaten från det här forskningsprojektet betonar vikten av att främja ett varaktigt engagemang i civilsamhället eftersom det har störst betydelse för att dämpa intolerans och främlingsfientlighet bland unga.

- Därför bör verksamma inom civilsamhället arbeta för att hålla kvar ungdomar i ett föreningsengagemang och stimulera verksamheter som främjar frivilligt arbete. Även offentliga aktörer bör stödja möjligheten till frivilligt arbete och föreningsverksamhet.

Studien finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I studien medverkade även Ali Abdelzadeh, lektor i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: