Svensk forskning om fallprevention får internationellt pris

Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet fick under helgens EM i judo ta emot pris av Europeiska Judoförbundet (EJU) för sin forskning om fallförebyggande träning på arbetsplatser genom träningsprogrammet Judo4balance.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvinnor som arbetar inom vården över fallträning på en judomatta
Foto: Lars Clason/YMR

Forskningen som publicerats i Preventive Medicine Reports visar att det judoinspirerade träningsprogrammet Judo4Balance är ett effektivt verktyg för att förebygga fallolyckor och dess skadliga konsekvenser för personer i arbetslivet.

– Det är en ära att få internationell uppmärksamhet och pris för den här forskningen. Det visar hur viktig den är för det förebyggande arbetet med att minska olyckor på arbetet. Fallolyckor har ökat på arbetsplatser och det ser liknande ut i hela Europa, säger Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap med inriktning idrottsfysiologi vid Högskolan Dalarna.

Juryns motivering (översatt till svenska):

Svenska Judoförbundet och Högskolan Dalarna tilldelas EJU Scientific Award 2020 för sin forskning kring fallförebyggande träning på arbetsplatser. I sina högkvalitativa, systematiska studier har forskargruppen från Högskolan Dalarna och Svenska Judoförbundet visat att ett judobaserat träningsprogram utvecklat av Svenska Judoförbundets expertgrupp kan vara ett effektivt redskap för att motverka och förebygga fallolyckor och fallskador. Priset tilldelas för en framstående forskningsinsats som förevisar hur judons övningsarsenal och pedagogiska modeller kan användas för att motverka ett av vår tids största folkhälsoproblem.

Från vänster: Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet, Jane Bridge, vice ordförande för EJU, Michail Tonkonogi, professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Unik studie som genomförts på svenska arbetsplatser

– Fallolyckor är den vanligaste arbetsplatsolyckan i Sverige, med 11 000 fallolyckor varje år. I det här gemensamma projektet mellan Svenska Judoförbundet, Högskolan Dalarna och Afa Försäkring har vi lyckats med att skapa förutsättningar för att förebygga fallolyckor på arbetsplatser, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet.

Studierna som publicerats i Preventive Medicine Reports 2020 och 2021 är de första som har gjorts på ett fallförebyggande träningsprogram som innehåller både fysisk träning och fallteknisk träning. Det är också de första studier som gjorts på ett fallpreventivt träningsprogram på arbetsplatser med personer i arbetsför ålder. 

A 10-week judo-based exercise programme improves physical functions such as balance, strength and falling techniques in working age adults, 2021

I den här studien har 79 personer, både män och kvinnor, från olika arbetsplatser i Sverige genomgått ett tio veckors träningsprogram, 50 minuter en gång i veckan:

Health promotion and prevention : The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults, 2020

Om träningsprogrammet Judo4Balance 

Träningsprogrammet är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet bestående av en läkare, en arbetsterapeut och tre sjukgymnaster. Samtliga är erfarna judotränare med svart bälte. Programmet innehåller balans- och styrkeövningar samt träning av den fallteknik som lärs ut i judo.

Statistik om fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan.
Varje år inträffar cirka 11 000 fallolyckor på arbetstid.
Cirka 8 000 fallolyckor är av typen fall i samma nivå och drygt 2 000 av dessa blir allvarliga arbetsolyckor.
Risken att drabbas av en fallolycka ökar med åldern
Källa: Afa Försäkrings rapport Fallolyckor på arbetet. 

Läs mer om träningsprogrammet Judo4Balance 

Kontakt
Professor idrottsfysiologi
Senast granskad:
Senast granskad: