Studentidéer för en ljusare framtid

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hur kan utmaningar lösas som rör regionens framtid? Möjligen genom att studenter får ta sig ta sig an skarpa uppdrag, med smarta och oväntade lösningar som följd.
Flera personer sitter står inomhus
30 studenter deltog i den första upplagan av idétävlingen Dalarna 24h Innovation Challenge i februari. Ulrika Lundholm Ericsson

Verkliga utmaningar hos företag och andra verksamheter kan bli till intressanta och utvecklande projekt för högskolans studenter och forskare. Oavsett behov, kan utbyten av erfarenheter lösa specifika problem och utmaningar, till exempel genom ett examensarbete, projekt eller innovationstävling.

Just innovationstävlingar är något Sveriges innovationsmyndighet Vinnova framhåller som en beprövad metod för att stödja och påskynda förändringar i världen inom områden där det behövs mer innovation och initiativ.

– Innovationstävlingar bygger på en enkel idé, att identifiera ett problem, utlysa en utmaning och motivera med en belöning för lösningarna, säger Carin Nordström, som undervisar i entreprenörskap och innovation vid Högskolan Dalarna.

Nyligen genomfördes första upplagan av idétävlingen Dalarna 24h Innovation Challenge i Borlänge. Under ett dygn fick högskolans studenter ta sig an ett skarpt uppdrag. Konceptet är i sig framtaget i samverkan med Dalarna Science Park, med fokus att hjälpa dalaföretagen i brännande frågor.

– Den här tävlingen är en enorm möjlighet för studenterna att vässa sin kreativitet, samverka och träffa andra studenter från olika program och se hur deras kompetenser kan kombineras för att lösa ett problem, säger Carin Nordström, vid Högskolan Dalarna.

Flera sätt att samarbeta med studenter

Det finns många möjligheter till samverkan med studenter genom examensarbete, projekt och tävlingar. Det är samarbeten som både student och näringsliv tjänar på.

– Att bygga relationer till studenter redan innan examen är något av en win-win-situation. För att studenterna själva ska bli så förberedda som möjligt för det stundande yrkeslivet så behöver de under utbildningens gång få möjlighet att testa sina nya kunskaper på verkliga situationer och utmaningar, säger Maria Jansdotter Samuelsson, vicerektor för hållbar utveckling och samverkan.

Samverkan med högskolan innebär tillgång till vetenskapligt baserad kunskap, resurser och kunskapsutväxling som förstärker och utvecklar alla involverade parter.

Fakta: Dalarna 24h Innovation Challenge

Koncept: En idétävling där högskolestudenter får 24 timmar på sig att hitta lösningar på en konkret utmaning, presenterad av ett företag eller en organisation. Tävlingen ska vara årligen återkommande, 2023 är premiärår.

Syfte: Skapa nya idéer som bidrar till en hållbar utveckling i Dalarna och öka intresset för innovation, energi och teknik.

Innehåll: Workshops, idéarbete, presentation och prisutdelning.

Arrangemang: Högskolan Dalarna (projektet Energiinnovation 2.0) och Dalarna Science Park.

Årets uppdragsgivare: Hitachi Energy AB

Senast granskad:
Senast granskad: