Skandinaviskt språkprojekt leds av Högskolan Dalarna

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I svenskundervisningen ska elever även lära sig om grannländernas språk, men lärare känner sig ofta osäkra inför den uppgiften. Nu startar ett skandinaviskt språkprojekt med målet att stärka lärare i undervisningen av grannspråken.
Porträttbild av Solveig Malmsten
Solveig Malmsten, lektor i svenska vid Högskolan Dalarna. Simon Forsmark

Högskolan Dalarna har beviljats 1 miljon kronor till projektet ”Att bygga en kommunikativ trappa: grannspråk som mål och resurs i förstaspråksämnet”. Projektet bedrivs i samverkan med skandinaviska lärosäten för att underlätta förstaspråkslärare i deras grannspråksundervisning. Projektet koordineras av Solveig Malmsten, lektor i svenska vid Högskolan Dalarna.  

– I projektet undersöks en undervisningsmodell som på begränsad undervisningstid systematiskt bygger upp grundskoleelevers kunskaper i och om de skandinaviska grannspråken. Samtidigt används grannspråken för att nå fler av läroplanens mål, säger Solveig Malmsten, lektor i svenska vid Högskolan Dalarna.  

Det är bland annat tack vare Solveigs breda kompetens inom området som Högskolan Dalarna har valts som ansvarig institution. Solveig talar de fem nordiska språken; svenska, danska, norska, färöiska och isländska och har under många år arbetat med grannspråksdidaktik i ämneslärarutbildningen. 
 
Kunskaperna från projektet ska ge lärarstuderande större kompetens och trygghet inför undervisning i grannspråk. I dag är det något som ofta saknas och efterfrågas bland verksamma svensklärare. 

– Förutom lärarstuderande i alla åldrar kommer även grundskoleelever, verksamma grundskollärare, lärarutbildare och forskare inom språkdidaktik dra nytta av projektresultaten. Jag undervisar själv i ämneslärarprogrammet och studenterna får kontinuerligt erfarenheter från pågående projekt förutom själva slutresultaten. Projektet förväntas kunna bidra med konkreta didaktiska rekommendationer och undervisningsmaterial, avslutar Solveig Malmsten.  

Om projektet

Projekttitel: Att bygga en kommunikativ trappa: grannspråk som mål och resurs i förstaspråksämnet

Projektledare: Solveig Malmsten, lektor i svenska vid Högskolan Dalarna. 

Medverkande lärosäten: VIA University College i Århus, Høgskulen på Vestlandet i Bergen samt grundskolor i Danmark, Norge och Sverige.  

Projekttid: Mellan år 2023–2025 

Finansiering: 90 000 euro via Nordiska ministerrådets utbildningsprogram Nordplus Nordens språk. 

Senast granskad:
Senast granskad: