Råd om preventivmedel under graviditet kan minska risken för framtida oönskade graviditeter

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Forskare vid Högskolan Dalarna ska undersöka om preventivmedelsrådgivning under graviditeten kan få fler kvinnor att välja mer effektiva preventivmedel som spiral och p-stav efter sin förlossning.
Barnmorska talar med kvinna som sitter på en sjukhussäng.

– Vi tror att strukturerad preventivmedelsrådgivning under graviditeten kan leda till färre framtida oönskade graviditeter och aborter. Om arbetssättet är väl accepterat av vårdgivare och patienter så kommer vi arbeta för att implementera detta arbetssätt brett i hela landet, säger Niklas Envall, universitetslektor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna.

Efterfrågan på ny kunskap och forskning om kvinnor som nyligen fött barn är stort. En del studier har visat att direkt insättning av preventivmedel redan på BB kan minska risken för oönskad graviditet och öka användningen av de mest effektiva preventivmedlen spiral och p-stav.

– Vi vill nu på nytt, i ett flertal regioner, undersöka användningen av olika preventivmedel efter förlossning och se om det skiljer sig i risk för oönskad graviditet och abort bland kvinnor som väljer och börjar med olika preventivmedel, säger Niklas Envall.

Niklas Envall har tidigare studerat olika arbetssätt för att öka användningen av spiral och p-stav. Hans studier har visat att strukturerad rådgivning bland kvinnor på abort-, ungdoms- och barnmorskemottagningar ledde till att fler valde spiral eller p-stav. Bland de som fick sin rådgivning i samband med en abort, ledde rådgivningen också till färre oönskade graviditeter 12 månader senare.

Vanligaste preventivmedlen i Sverige

  • Ca 26 % använder kortverkande metoder som p-piller, plåster eller p-ring.
  • Ca 31% använder långverkande metoder som p-stav eller spiral.
  • Ca 26% använder kondom, spiral, pessar, avbrutet samlag eller kalendermetod.
  • Ca 17 % använder inget eller byter mellan olika metoder.

Källa: Ref Hellstrom et al, 2019

Om forskningsprojektet

Projekttitel: Utvärdering av strukturerad preventivmedelsrådgivning under graviditet för ökad användning av långverkande preventivmedel bland kvinnor som nyligen fött barn.
Projektledare: Niklas Envall, universitetslektor i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa vid Högskolan Dalarna.
Medverkande regioner: Dalarna, Uppsala, Värmland och Örebro. Eventuellt tillkommer fler regioner. Projekttid: 2021–2024.
Finansiering: 2 miljoner kronor via Forte.

Kontakt
Niklas Envall
Universitetslektor Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
Senast granskad:
Senast granskad: