Parfymanvändning kopplad till hormonstörande kemikalier och provrörsbefruktning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

En ny studie inom ramen för det internationella FREIA-projektet, finansierat av EU, har avslöjat att frekvent användning av parfym kan påverka nivåerna av hormonstörande kemikalier hos kvinnor som genomgår provrörsbefruktning.
Kvinna håller parfymflaska inomhus
Pexels.com/Karolina Grabowska

Inom det EU-finansierade projektet FREIA har forskare från Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Karolinska institutet och Carl von Linnékliniken undersökt sambanden mellan livsstilsfaktorer och kemikalier i samband med provrörsbefruktning.

Studien omfattade 185 kvinnor som genomgick ägguppsamling för provrörsbefruktning i Sverige. Dessa kvinnor besvarade ett frågeformulär som omfattade livsstilsfaktorer som hemmiljö, användning av personvårdsprodukter och kostvanor. Forskarna undersökte därefter faktorernas relation till koncentrationer av hormonstörande och reproduktionsstörande kemikalier i äggstocksfollikelvätska.

Resultaten visar tydliga samband mellan frekvent användning av parfym samt konsumtion av hönsägg och vitfisk med högre koncentrationer av hormonstörande kemikalier i äggstocksfollikelvätska.

I en tidigare studie utforskade forskarna 30 olika kemikalier i blod och follikelvätska hos dessa kvinnor, och upptäckte kopplingar mellan vissa kemikalier och chansen att få ett levande fött barn. Särskilt framträdde kemikalien hexaklorobensen, en organoklorinpesticid, som är associerad med förmågan att föda ett levande barn.

– Vår studie kan leda till riktade rekommendationer om livsstilsförändringar för att mildra potentiella hälsorisker och fertilitetsproblem i samband med kemikalieexponering. Dessutom kan de utgöra viktig information för beslutsfattande inom området kemikaliehantering, säger Lars Berglund, adjungerad professor i medicinsk vetenskap vid Högskolan Dalarna.

Mer information om studien:
Associations between lifestyle factors and levels of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs), phthalates and parabens in follicular fluid in women undergoing fertility treatment | Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology (nature.com)

Om FREIA-projektet

FREIA (Female Reproductive toxicity of EDCs: a human evidence-based screening and Identification Approach) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att utforska kopplingarna mellan miljöfaktorer, kemikalier och fertilitet. Projektet finansieras av Europeiska unionen och involverar ledande forskare från flera lärosäten och kliniker runt om i Europa. 

Freiaprojektet

Kontakt
Lars Berglund
Adjungerad Professor medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: