Forskningsprojekt om elektromagnetiska störningar av solcellsanläggningar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Just nu undviker man att bygga solcellsanläggningar i närheten av viktiga samhällsfunktioner, till exempel försvarets anläggningar, flygplatser, sjukhus och annan samhällskritisk infrastruktur med känslig elektronik, säger Désirée Kroner, doktorand i energiteknik på Högskolan Dalarna.
Solcellsanläggning

Nu startar Högskolan Dalarna i samarbete med Sveriges forskningsinstitut RISE, Swedavia och Friendly Power AB upp ett forskningsprojekt för att utreda elektromagnetiska störningar från solcellsanläggningar.

Solcellsinstallationer inom Sverige har ökat de senaste åren. Nu har Elsäkerhetsverket fått in enstaka klagomål om att solcellsanläggningar påverkar radiokommunikation. Forskning inom det här området har hittills varit lågt prioriterat, samtidigt som studier av utrustning på solelmarknaden pekat på förekomsten av kvalitetsbrister vad gäller elektromagnetiska störningar, EMC.

Högskolan Dalarna bidrar med kompetens om installation av solcellsanläggningar och kommer att bygga referensanläggningar för att göra mätningar.

- Genom vår forskning vill vi ersätta ovisshet med kunskap. Vi vill visa hur utformningen av installationen påverkar elektromagnetiska störningar, EMC, för den färdiga anläggningen. Vi vill också sprida den informationen till solcellsinstallatörsbranschen, till exempel genom våra installationskurser men också genom workshops och andra presentationer, säger Désirée Kroner, doktorand i energiteknik på Högskolan Dalarna.

Läs mer i ett pressmeddelande från RISE: Elektromagnetiska störningar från solelanläggningar utreds i nytt forskningsprojekt, på RISEs webbplats

Kontakt
Désirée Kroner
Doktorand energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: